Aktuality

Elektronické skartační řízení

Skartační řízení u veřejnoprávního původce se týká všech dokumentů ve smyslu definice dané zákonem o archivnictví a spisové službě. Nelze se tedy omezovat pouze na dokumenty evidované ve spisové službě, ale je třeba do skartačního řízení zařazovat i dokumenty evidované v samostatných evidencích, nebo dokumenty stojící mimo evidence. Podstatné pro rozhodnutí o způsobu realizace skartačního řízení není forma dokumentu, ale forma evidence, kde jsou dokumenty evidovány.

Setkání uživatelů IS Munis na konferenci ISSS

V rámci konference ISSS 2016 proběhlo opět tradiční setkání uživatelů informačního systému Munis. Mezi hlavní témata patřilo představení nového modulu Evidence smluv včetně informací o zveřejňování smluv do nově vznikajícího Registru smluv. Přednáška přilákala kromě hojného množství účastníků konference i zástupce Ministerstva vnitra, kteří zde informovali o aktuálním stavu registru smluv.

Ohlédnutí za seminářem „Podpora DPH v IS Munis od A do Z“

V minulém týdnu jsme po velice dlouhé době pro naše uživatele uspořádali semináře formou počítačového kurzu. Účastníci se tak dozvěděli nejen potřebnou teorii, ale zároveň si mohli vše přímo vyzkoušet v praxi.

Monitor insolvenciMonitor insolvencí

Jsou případy, kdy by si města a obce měli hlídat údaje vedené v insolvenčním rejstříku, který jako veřejný rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti. Konkrétní důvody a postupy popisuje tento příspěvek spolu s ukázkou vhodných řešení a přístupů.