Aktuality

Óda na časová razítka

Tato oslavná píseň bude trojvětá, přičemž v první větě se ohlédneme za historií časových razítek, v druhé si ujasníme jejich použití a v třetí se budeme věnovat ryze praktickému využití časových razítek v elektronickém systému spisové služby.

eIDASPraktické dopady nařízení eIDAS

Od 1. července 2016 platí nejen v České republice, ale ve všech členských státech Evropské unie nařízení eIDAS, jak se všeobecně označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Kromě něj reguluje v České republice použití elektronických podpisů od 19. září také zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Oba tyto předpisy dohromady přináší celou řadu novinek do oblasti e-Governmentu. Tento článek se zabývá jednou z ovlivněných oblastí, a tou je příjem elektronických podání podle správního řádu a ověřování elektronických podpisů.

Elektronické skartační řízení

Skartační řízení u veřejnoprávního původce se týká všech dokumentů ve smyslu definice dané zákonem o archivnictví a spisové službě. Nelze se tedy omezovat pouze na dokumenty evidované ve spisové službě, ale je třeba do skartačního řízení zařazovat i dokumenty evidované v samostatných evidencích, nebo dokumenty stojící mimo evidence. Podstatné pro rozhodnutí o způsobu realizace skartačního řízení není forma dokumentu, ale forma evidence, kde jsou dokumenty evidovány.

Setkání uživatelů IS Munis na konferenci ISSS

V rámci konference ISSS 2016 proběhlo opět tradiční setkání uživatelů informačního systému Munis. Mezi hlavní témata patřilo představení nového modulu Evidence smluv včetně informací o zveřejňování smluv do nově vznikajícího Registru smluv. Přednáška přilákala kromě hojného množství účastníků konference i zástupce Ministerstva vnitra, kteří zde informovali o aktuálním stavu registru smluv.