Aktuality

Setkání uživatelů IS Munis na konferenci ISSS

V rámci konference ISSS 2016 proběhlo opět tradiční setkání uživatelů informačního systému Munis. Mezi hlavní témata patřilo představení nového modulu Evidence smluv včetně informací o zveřejňování smluv do nově vznikajícího Registru smluv. Přednáška přilákala kromě hojného množství účastníků konference i zástupce Ministerstva vnitra, kteří zde informovali o aktuálním stavu registru smluv.

Ohlédnutí za seminářem „Podpora DPH v IS Munis od A do Z“

V minulém týdnu jsme po velice dlouhé době pro naše uživatele uspořádali semináře formou počítačového kurzu. Účastníci se tak dozvěděli nejen potřebnou teorii, ale zároveň si mohli vše přímo vyzkoušet v praxi.

Monitor insolvenciMonitor insolvencí

Jsou případy, kdy by si města a obce měli hlídat údaje vedené v insolvenčním rejstříku, který jako veřejný rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti. Konkrétní důvody a postupy popisuje tento příspěvek spolu s ukázkou vhodných řešení a přístupů.

Evidence smluvEvidence smluv

Evidence smluv je dalším z modulů integrovaného informačního systému Munis. Modul umožňuje jednoduše a přehledně evidovat všechny typy smluv (odběratelské i dodavatelské) navíc s možností vazby na projekty, granty a veřejné zakázky. Velkou výhodou je hlídání termínů vyplývajících ze smluv. Navíc lze ke každé smlouvě přidat libovolné množství různých typů milníků. Ukládat lze jak popisné informace o smlouvách, tak i jejich elektronické podoby.