Setkání uživatelů IS Munis na konferenci ISSS

V rámci konference ISSS 2016 proběhlo opět tradiční setkání uživatelů informačního systému Munis. Mezi hlavní témata patřilo představení nového modulu Evidence smluv včetně informací o zveřejňování smluv do nově vznikajícího Registru smluv. Přednáška přilákala kromě hojného množství účastníků konference i zástupce Ministerstva vnitra, kteří zde informovali o aktuálním stavu registru smluv.

ISSS 2016

Účastníci konference se měli možnost seznámit v rámci dalších přednášek s Elektronickou spisovou službou Munis včetně řešení elektronického skartačního řízení, s oblíbenou službou Rozklikávací rozpočet nebo výhodami provázanosti našich modulů.

Kromě přednášek na Expozici Triada probíhaly také individuální konzultace a ukázky IS Munis.