Atesty

Bývalé standardy SIS – později ISVS – vždy patřily mezi základní podklady při vývoji systému Munis. S účinností zákona č. 81/2006 Sb., který novelizuje zákon č. 365/2000 Sb., se od 1. 1. 2007 změnily podmínky udělování atestací. Ve smyslu této novely atestace pouze stanovují shodu:

  • způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
  • dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

Veškeré standardy ISVS byly uvedenou novelou k 31. 12. 2006 zrušeny.

Atesty o shodě se Standardy ISVS – historie

Přes výše popsanou skutečnost zde uvedeme několik v minulosti získaných atestů.

V roce 2002 byl atestován modul Elektronická podatelna na shodu se:

  • Standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu identifikace 016/01.01).
  • Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (identifikace 005/01.02).

Atestaci provedlo Atestační středisko, a. s., a potvrdilo atestem číslo 02-20021001. V roce 2005 byla platnost atestu obnovena u atestačního střediska Relsie pod čísly 06-20050103 a 06-20050104.

Začátkem roku 2003 byl Atestačním střediskem, a. s., atestován celý systém Munis na shodu se

  • Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (identifikace 005/02.01)
  • Standardem ISVS – Katalog jednoduchých datových prvků (identifikace 009/02.01)
  • Standardem ISVS pro popis datových prvků (identifikace 003/01.03).

Uvedené bylo potvrzeno atestem číslo 02-20030301.

Informace o udělení atestů lze ověřit na WWW stránkách Atestačního střediska Relsie.

Další potvrzení

Poštovní podací arch z modulu Kancelář

V roce 2003 Česká pošta, s. p., souhlasila s tiskem Poštovního podacího archu z modulu Kancelář. Tento arch byl schválen Generálním ředitelstvím České pošty, s. p., dne 23. 4. 2003, č. j. 23998/2003.

Úřední deska a eDeska

Dne 25. 1. 2007 vydalo Ministerstvo vnitra ČR potvrzení, že produkt Úřední deska a eDeska společnosti Triada odpovídá požadavkům zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a je technicky způsobilý k nasazení na obcích a v jiných orgánech veřejné správy.