Úpravy rozpočtu snadno a rychle

Potřebujete provést úpravu rozpočtu nebo rozpočtovou změnu podle vývoje hospodaření vaší obce nebo vašeho města? V polovině května bude k dispozici nová verze modulu Rozpočet, která vytváření těchto změn velmi usnadní.

Obr. 1. Kontrola čerpání/plnění
Obr. 1. Kontrola čerpání/plnění

Nejprve je potřeba zobrazit formulář Kontrola čerpání/plnění a na něm vybrat ty položky rozpočtu, které jsou již přečerpány, blíží se vyčerpání nebo nebyly vůbec rozpočtovány. Následně pomocí tlačítka Přenést do dokladu vyberete buď existující doklad s připravovaným opatřením nebo založíte doklad nový.

Obr. 2. Výběr dokladu pro přenos řádků
Obr. 2. Výběr dokladu pro přenos řádků

Poté stačí postupným poklepáním na položky, které budou součástí rozpočtového opatření, provést jejich přenos do konceptu dokladu opatření. V tu chvíli je také možné doplnit částku změny a důvod, oba tyto údaje se ale dají do opatření samozřejmě doplnit i později. Zároveň je vidět, které řádky už jsou do připravovaného opatření přeneseny – označeny jsou totiž na konci řádku zeleným zatržítkem. Probíhající přenos je signalizován novým tlačítkem Přenos v menu programu. Po stisku tohoto tlačítka se přenosový formulář zobrazí v popředí.

Obr. 3. Přenos řádků do dokladu
Obr. 3. Přenos řádků do dokladu

Celé opatření se v tuto chvíli připravuje jen v režimu konceptu, takže se nemusíte obávat, že se něco nepovede. Po výběru všech potřebných položek se přenos ukončí a může se pokračovat v úpravě konceptu opatření tak, jak jste zvyklí.

Obr. 4. Přenos řádků do dokladu
Obr. 4. Přenos řádků do dokladu

A jedna novinka na závěr – pokud máte větší monitor nebo dokonce monitory dva, můžete si okno s rozpracovanými změnami umístit úplně kamkoliv. V tomto případě už totiž nejste omezeni pouze oknem programu Rozpočet, a tak svou pracovní plochu můžete využít na maximum.