Novinky v modulu Seznam obyvatel a volby

Hotfix 3.35.0.8, který bude kumulativně zahrnut do jarního SB 3.35.1, přináší významné novinky v modulu Seznam obyvatel a volby. Informace načítané tímto modulem ze základních registrů byly rozšířeny o datum poslední změny konkrétního referenčního údaje. Tuto informaci je nově možné zobrazit kliknutím na kterékoli pole na detailu obyvatele.

Obr. 1. Informace o platnosti referenčního údaje
Obr. 1. Informace o platnosti referenčního údaje

Pokud nebyl daný referenční údaj změněn od začátku fungování základních registrů nebo zavedení daného obyvatele do nich, je zobrazena informace „od začátku evidence“. To znamená, že základní registry neposkytují informace o změnách před 1. červencem 2012 ani platnosti údajů u nově narozených obyvatel, u nichž nedošlo od narození k žádné změně referenčních údajů. Přesně s tímto pohledem je třeba nahlížet na případně zobrazenou informaci „od začátku evidence“.

Změnové seznamy

Díky načtení dat poslední změny referenčních údajů ze základních registrů je nově možné kromě statistických (číselných) údajů o změnách, které údaj od začátku fungování poskytuje včetně měsíčního vývoje, zobrazit i seznam obyvatel, u nichž došlo v poslední době k některé změně referenčního údaje.

Aby byla vyhledání příslušných změn co nejjednodušší a nejrychlejší, byl pro každou změnovou kategorii zaveden samostatný seznam, který vždy zobrazuje pole příslušná dané změně. Výsledek je tak k dispozici rychle a přehledně. Každý z nových formulářů má též odpovídající specifickou tiskovou sestavu.

Přehled všech nových nabídek změnových seznamů je vidět na Obr. 2.

Obr. 2. Nabídka nových seznamů v menu Pohledy
Obr. 2. Nabídka nových seznamů v menu Pohledy

Nové tiskové sestavy

Celý modul Seznam obyvatel a volby byl v uvedené aktualizaci obohacen o celou řadu nových tiskových sestav, a to jak v základních vyhledáváních obyvatel, tak v přehledu předškoláků nebo jubilantů. Kromě těchto vzorových sestav stále platí, že modul má (jako všechny moduly IS Munis) integrován uživatelský editor sestav, v němž lze sestavy dále upravovat a přizpůsobit dle místních zvyklostí a potřeb.

Obr. 3. Ukázka nabídky nové sestavy pro tisk seznamu přestěhovaných obyvatel
Obr. 3. Ukázka nabídky nové sestavy pro tisk seznamu přestěhovaných obyvatel