Připravujeme pro vás pololetní aktualizaci 3.36

Na začátku července dorazí na vaše úřady tradiční pololetní aktualizace, která tentokrát bude mít označení 3.36. Aktualizace obsahuje celou řadu novinek, o kterých si budete moci přečíst v doprovodném popisu. Dopředu bychom vás rádi upozornili alespoň na několik z nich.

Podstatnou novinkou bude úprava vstupní brány do informačního systému Munis, kterou bezesporu je Panel Munis. V tomto Panelu přibude nová ikona indikující aktuální stav systému a dle toho měnící svoji podobu a barvu. Zelená ikona bude značit, že je vše v naprostém pořádku a máte fungující nejen IS Munis, ale připraveno a aktualizováno také prostředí vaší stanice i serveru z pohledu potřeb IS Munis. Oranžová ikona pak značí, že některé součásti IS Munis nebo prostředí stanice či serveru si zaslouží pozornost, např. nemáte nainstalováno nejnovější prostředí .NET, které bude potřebné po podzimní verzi IS Munis. Červená ikona s vykřičníkem bude znamenat, že byla detekována poškozená SQL databáze a je třeba okamžitě jednat, aby nedošlo ke ztrátě dat. V takové případě neváhejte a ihned kontaktuje vašeho obchodního zástupce, konzultanta IS Munis anebo naši technickou podporu.

Druhou novinkou v Panelu Munis bude graficky přehlednější zobrazení novinek z technické podpory. Ukázka obou vylepšení této vstupní brány do IS Munis je na Obr. 1.

Obr. 1. Novinky v Panelu Munis
Obr. 1. Novinky v Panelu Munis

Mezi další připravované novinky pololetní aktualizace patří možnost přidat k uživatelům IS Munis údaje pro přihlášení na portál sdílených služeb iMunis.cz. Tyto údaje se pak využijí v nově zjednodušeném procesu aktualizace dat pro Rozklikávací rozpočet.

Významné jsou dále novinky tykající se modulů Komunální odpad a Poplatky v souvislosti se změnami v oblasti odpadového hospodářství a možnostmi stanovení a výběru poplatku za komunální odpad.

V modulu Seznam obyvatel a volby budou rozšířeny pohledy o cizince, ve spisové službě přibude několik dalších vylepšení týkajících se práce se spisy a v modulu Majetek se můžete těšit na možnost přiložit ke kartě dokumenty obsahující např. smlouvy, technickou dokumentaci apod.

Novinek v pololetní aktualizaci 3.36 ale bude mnohem víc, takže se určitě nezapomeňte se všemi seznámit v přiloženém popisu, který se tradičně zobrazí jako součást aktualizačního procesu.