Aktuální vývoj metodik k poplatku za komunální odpad

Během letošního roku musí všechny obce připravit nové vyhlášky týkající se poplatku za komunální odpad tak, aby byly v souladu s novou právní úpravou. Ta je sice účinná již od 1. ledna tohoto roku, avšak díky přechodnému období mohou být příslušné změny zohledněny až pro rok následující. Tuto oblast byste rozhodně neměli podcenit, a proto přípravu nové vyhlášky neodkládejte. Abyste zvolili správný a vhodný způsob výběru tohoto poplatku, je vhodné sledovat související metodické pokyny příslušných ministerstev.

Ať už se poté rozhodnete jakkoliv, moduly IS Munis jsou každopádně připraveny poskytnout vám veškerou nutnou podporu pro správu a evidenci tohoto poplatku.

Obr. 1. Moduly IS Munis související s výběrem poplatku za komunální odpad
Obr. 1. Moduly IS Munis související s výběrem poplatku za komunální odpad

Metodické materiály

Abychom vám mohli nabídnout co největší podporu v přípravě na nový způsob výběru poplatku, připravili jsme pro vás souhrn metodických pokynů všech příslušných ministerstev. I tyto pokyny prochází určitým vývojem a nejsou vždy jednotné. Zde přinášíme přehled nejdůležitější odkazů:

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Ministerstvo životního prostředí

Obecně lze říci, že nejméně nejasností a nejméně administrativních komplikací je spojeno s první možností výběru poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tedy podle přihlášených obyvatel (tzv. „na hlavu“). Další kategorie jsou vždy spojeny s vyšší administrativní zátěží, přičemž se zdá, že nejvíce otázek a nejednoznačných pokynů panuje kolem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci založeného na kapacitě soustřeďovacích prostředků. Např. z uvedených podkladů vyplývá, že pokud se rozhodnete pro tento typ poplatku, musíte ve vyhlášce stanovit cenu za litr, a nikoliv za velikost popelnice a četnost vývozu, jako tomu bylo dosud zvykem.

Největší otázky v poslední době vyvstávají kolem splatnosti poplatku, pokud je vybírán podle kapacity soustřeďovacích prostředků. Splatnost u poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci založeného na vyprodukovaném objemu nebo hmotnosti komunálního odpadu může jednoznačně a z principu nastat až po uplynutí poplatkového období, tedy až v následujícím kalendářním roce. To znamená (pro tyto kategorie) rok 2022 bez jakýchkoliv příjmů do obecního rozpočtu z tohoto poplatku, což může být problematické. Obdobný přístup je však diskutován i u poplatku konstruovaného na základě kapacity popelnice, avšak je možné (jak vyplývá z posledních změn zveřejněných metodických pokynů), že nakonec bude přípustná varianta splatnosti již v příslušném kalendářním roce, jak jsme o tom informovali na setkání uživatelů IS Munis konaném v červnu. Nicméně i zde stále probíhá vývoj a názory zatím nejsou ujednoceny.

V každém případě platí, že vyměřit poplatek, pokud nebyl včas uhrazen nebo pokud je vyměření základem stanovení poplatkové povinnosti, bude vždy možné až po uplynutí poplatkového období. Je tedy třeba působit na poplatníky, aby svou poplatkovou povinnosti plnili včas. Naši konzultanti jsou připraveni vám poradit, jak nejlépe tyto procesy, např. v podobě hromadného rozesílání e-mailů, nastavit.