Správa poplatku za komunální odpad

Vzhledem k tomu, že už je říjen, zbývají do konce přechodného období, jež připouštělo režim poplatku za komunální odpad podle původních pravidel, pouhé tři měsíce. Je tedy potřeba nejenom dokončit základní rozmyšlení, jak nastavit výběr tohoto poplatku pro rok 2022, ale také již naplno připravovat související administrativní zajištění.

Moduly informačního systému Munis jsou na všechny důležité kroky, které se týkají této problematiky, plně připravené, ať už se jedná o naplnění dat ze základních registrů prostřednictvím vazby modulů Komunální odpad a Seznam obyvatel a volby nebo propojení platebního terminálu pro efektivnější výběr zpříjemněný vazbou na modul Poplatky.

Obr. 1. Moduly IS Munis související s výběrem poplatku za komunální odpad
Obr. 1. Moduly IS Munis související s výběrem poplatku za komunální odpad

Rozhodnete-li se pro jakoukoli ze čtyř variant výběru tohoto poplatku, nezapomeňte právě na přípravu administrativního zajištění. Modul Komunální odpad je připraven zvládnout jak výběr podle trvalého bydliště, tak poplatek stanovený dle kapacity popelnice nebo zpětně vyúčtovaný podle skutečně vyprodukovaného objemu či hmotnosti odpadu.

Pokud stále ještě váháte, jaký způsob zvolit, nezapomeňte do svých kalkulací započítat nejenom náklady na vlastní svoz, třídění apod., ale také na zajištění správy poplatku. Rozhodně pamatujte i na splatnost, která v případě poplatku podle objemu či hmotnosti znamená roční výpadek v příjmech v této oblasti.

Tab. 1. Porovnání způsobů výběru poplatku podle různých hledisek
Způsob výběru Modul Komunální odpad Využití ROB Využití RÚIAN Nutnost vyúčtování Administrativní zátěž
Přihlášení obyvatelé Ano Ano Ano Není třeba Nejnižší
Dle kapacity Ano Jen ověření Ano Většinou není třeba Vyšší
Dle hmotnosti Ano Jen ověření Ano Ano Vysoká
Dle objemu Ano Jen ověření Ano Ano Vysoká

Diskuse kolem splatnosti se vede zejména v případě poplatku stanoveného dle kapacity, i když se zdá, že bude mít dobrý konec a bude možné stanovit splatnost již během poplatkového období. V každém případě platí, že vyměřit poplatek, pokud nebyl včas uhrazen nebo pokud je vyměření základem stanovení poplatkové povinnosti, bude vždy možné až po uplynutí poplatkového období. Z toho jasně plyne, že je třeba působit na poplatníky, aby svou poplatkovou povinnosti plnili včas. K tomu lze využít různé komunikační kanály:

Přehled možností informování občanů o novém poplatků
  • Standardní komunikační kanály typu úřední deska, místní zpravodaj apod.
  • Cílené hromadné rozesílání e-mailů (modul Poplatky IS Munis)
  • Portálové řešení (Datový sklad Munis)

Vše, co jistě musí každá obec v oblasti komunálního odpadu během letošního roku vykonat, lze shrnout do následujících bodů:

  • rozmyšlení nového způsobu výběru poplatku za komunální odpad, ve kterém je třeba zohlednit nejen výši příjmů, ale též jejich splatnost;
  • příprava nové vyhlášky odpovídající novému zákonu;
  • příprava administrativního zajištění správy nového poplatku včetně přípravy vnitřního informačního systému, což je určitě bod, který se nesmí podcenit ani odložit na poslední chvíli;
  • efektivní a účelné informování obyvatel o nových pravidlech v oblasti poplatku za komunální odpad.

Konzultanti IS Munis a naši obchodní zástupci jsou proškoleni ve všech nových předpisech a jsou připraveni vám s realizací správy nového poplatku i s možností informování obyvatel pomoci. Neváhejte se proto na ně obrátit, ať vše společně připravíme co nejdříve. V adventním čase bude vhodnější věnovat se již jiným a příjemnějším věcem, než je příprava na poplatek za komunální odpad.