Připravte se na nový rok se servisním balíčkem 3.36.1

Právě vychází aktualizace 3.36.1, která v první řadě připravuje IS Munis na přechod na nový rok. Pokud tedy pracujete s moduly, které se vážou na roční období, jako jsou Pokladna, Poplatky, Komunální odpad, Fakturace, Evidence smluv a Elektronická spisová služba Munis ERMS, neměli byste s její instalací otálet. Aktualizace navíc obsahuje také celou řadu různých vylepšení a novinek, které si zde stručně představíme. Detailně jsou pak popsány v jednotlivých návodech konkrétních modulů IS Munis.

Co se týká modulu Rozpočet, v aktualizaci 3.36.1 jsou dále rozvíjeny možnosti přípravy návrhů rozpočtů a jejich následné promítnutí do nového roku. V modulech Komunální odpad a Poplatky je vše připraveno na administrativní zajištění nových typů poplatků za komunální odpad, ke kterému si musí každá obec, jež chce získat příjmy v této oblasti, připravit novou obecně závaznou vyhlášku. Oba tyto moduly umožňují nejen čerpat data ze základních registrů, jak je pro dané agendy třeba, ale nově lze navíc provést i rozšířené nezávislé ověření v modulu Seznam obyvatel a volby, avšak samozřejmě pouze pro uživatele, kteří do tohoto dalšího modulu mají přístup, aby byly dodrženy všechny zásady ochrany osobních údajů.

Poměrně rozsáhlá je také porce novinek v elektronické spisové službě Munis ERMS, a to jednak v souvislosti se změnami ve vedení jmenných rejstříků, dále pak v souvislosti s plánovanými změnami v prováděcí vyhlášce, kterou Ministerstvo vnitra slibuje vydat s účinností od 1. ledna 2022, a v neposlední řadě také ve spojitosti se zavedením Sbírky předpisů územních samosprávných celků, která začne mít s úderem nového roku své významné působení v právním řádu České republiky. Z dalších novinek bychom vás rádi upozornili zejména na hromadné procesy s dokumenty a optimalizaci a rozšíření nástrojů pro úpravy dokumentů.

Obr. 1. Novinky v Panelu Munis
Obr. 1. Novinky v Panelu Munis

Poslední novinkou aktualizace 3.36.1, která stojí za speciální zmínku, jsou změny, které postřehnete patrně nejdříve, neboť se týkají Panelu Munis. Zde došlo k dalšímu rozvoji sledování kondice IS Munis. Připomeňme si, že zelená ikona v levé spodní části Panelu Munis (viz Obr. 1) značí, že je vše v pořádku. Oranžová ikona znamená, že si některé součásti IS Munis nebo prostředí stanice či serveru zaslouží pozornost. Červená ikona s vykřičníkem pak varuje, že byla detekována poškozená SQL databáze nebo že systém není technicky připraven na instalaci novoroční aktualizace. Proto je třeba v takovém případě okamžitě jednat, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo k problémům na začátku nového roku. V takovém případě neváhejte a ihned kontaktuje svého konzultanta anebo naši technickou podporu.

Abyste tento případný kritický stav systému nepřehlédli, nově všechny aplikace při spuštění v tomto stavu systému hlásí, že byste je neměli spouštět a navigují vás rovnou na záložku PomocPanelu Munis (viz Obr. 2).

Obr. 2. Hlášení modulů Munis při spuštění v kritickém stavu systému
Obr. 2. Hlášení modulů Munis při spuštění v kritickém stavu systému