Novinky v aktualizaci 3.37

Na konci ledna přichází tradiční novoroční aktualizace IS Munis, která má tentokrát označení 3.37. Její součástí jsou jako obvykle hlavně ekonomické moduly napojené na účetnictví nového roku 2022 v čele s modulem Účetnictví pro tento rok. Není to však jediná novinka, která je pro vás v nové verzi IS Munis připravena.

V aktualizaci došlo k vylepšení a rozšíření řady modulů a novou funkcí se může pochlubit i Panel Munis. Ten nově detekuje stav neprovedené lokální aktualizace jako varování o stavu systému. Pokud se vám v něm tedy objeví oranžová ikona, klikněte na ni, jak ukazuje Obr. 1. Následně se dozvíte, která část IS Munis není v pořádku, a bude-li to aktuálnost lokální stanice, můžete ji ihned aktualizovat. Stejnou aktualizaci stále provádějí při prvním spuštění po aktualizaci i vybrané aplikace, které vyžadují lokální tiskové tabulky, avšak tímto novým způsobem si aktualizujete stanici vždy, i když zrovna nespouštíte některý z vybraných modulů.

V rámci provedení novoročních převodů v ekonomických modulech dochází k automatické změně rozpočtové skladby podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., přičemž tyto změny jsou aplikovány nejen v již předpřipravených účetních předkontacích roku 2022, ale též ve všech vzorech a šablonách. V modulu Rozpočet je tato kontrola spuštěna také při prvním startu modulu. Pokud některé řádky připraveného rozpisu rozpočtu neodpovídají číselníkům rozpočtové skladby pro rok 2022, zobrazí se uživateli příslušné upozornění.

Obr. 1. Integrovaná lokální aktualizace do Panelu Munis
Obr. 1. Integrovaná lokální aktualizace do Panelu Munis

Nejvíce novinek je v aktualizaci 3.37 jednak v modulu Komunální odpad (z důvodu zavádění nových vyhlášek a způsobů výběru tohoto poplatku v letošním roce) a dále ve spisové službě Munis ERMS z důvodu rychlé změny prováděcí vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. ledna. V Komunálním odpadu se jedná zejména o vylepšení procesů reflektujících praxi „opisování“ údajů z prohlášení plátce při výběru poplatku dle kapacity. Některé úkony, jak např. výběr nádoby, lze nyní provést současně se zadáním plátce. Dále lze zvolit výchozí zobrazené záložky při zobrazení nebo opravě plátce. Nicméně několik novinek, zejména ve vztahu k cizincům a majitelům nezabydlených nemovitostí, se týká také výběru poplatku podle trvalého bydliště.

elektronické spisové službě Munis ERMS je důležité rozšíření sledování datových formátů a jejich verzí u digitálních komponent dokumentů, které je doplněno o grafické úpravy v detailu dokumentu. Dále přibyla možnost přiložit rovnou k přijaté listovní obálce její sken, a to v případě, kdy podání digitalizujete a zároveň jde o situaci, kdy obálka zůstává součástí podání. V neposlední řadě pak máte díky novému formuláři „Manažer rolí komponent“ možnost dodatečně změnit, co je v podání hlavní dopis a co příloha.

Novinek ve spisové službě je samozřejmě ještě více, např. rozšíření výběru služeb při vypravování zásilek nebo nová role dokumentu ve spise „záznam o nahlížení“. Nicméně nejen Komunální odpad a spisová služba Munis ERMS jsou v aktualizaci obohaceny o nové funkce. Z dalších vylepšení stojí za zmínku rozšířené možnosti vazby mezi moduly Legalizace a vidimace a Pokladna v případě využití plateb kartou, dále rozšíření vazby modulu Poplatky na základní registry a souhrn nových podpůrných nastavení pro hromadné rozesílání e-mailů z Poplatků. Zkrátka nepřijdou ani uživatelé modulu Seznam obyvatel a volby, kde byl (mimo jiné) rozšířen rozsah možného pohledu na seznamy změněných obyvatel, a to na maximální doporučenou délku z hlediska GDPR, kterou jsou dva roky.

O všech konkrétních novinkách a vylepšení v jednotlivých modulech se dočtete po provedení aktualizace 3.37 v samostatných manuálech – jejich souhrnný přehled je navíc tradičně také zobrazen ihned při vlastní aktualizaci. Doufáme, že vylepšené funkce IS Munis v nové verzi 3.37 přispějí k vyššímu komfortu vaší práce s tímto informačním systémem a že budou pro vás zpříjemněním začátku nového roku 2022.