SB 3.37.1 obsahuje novinky a užitečné vychytávky

S příchodem teplých jarních dní přichází také tradiční kvartální aktualizace informačního systému Munis v podobě servisního balíčku 3.37.1. Kromě všech novoročních hotfixů zaměřených na nové a aktualizované výkazy přináší tato aktualizace celou řadu novinek. Detailní přehled všech rozšíření a nových funkcí je součástí dílčích návodů k jednotlivým modulům. A na co nejzajímavějšího se můžete těšit?

V oblasti ekonomických agend je nejdůležitější novinkou rozšíření popisů položek a paragrafů v účetní osnově. Tyto rozšířené texty se pak dostávají také do všech tiskových sestav včetně výkazu Fin 2-12M. Mnoho změn se týká modulu Komunální odpad, který odráží praxi nových způsobů výběru poplatku za komunální odpad. Jde jak o drobná, ale příjemná vylepšení (jako je barevná legenda v dalších údajích), tak o zásadní evidenční rozšíření – například možnost evidovat nádoby pro třídění odpad v případně výběru poplatku dle kapacity, přičemž tyto nádoby nemají a nesmí mít vliv na výši poplatkové povinnosti.

Další významnou novinkou v aktualizaci je zavedení možnosti manuální evidence plateb pro jiné platební terminály než ty, které jsou integrovatelné přímou vazbou (viz obr. 1). Tato novinka je součástí licence modulu Pokladna a není třeba si pro tyto manuální evidence dokupovat rozšíření na licenci Platební karty. Ta slouží jen pro přímé propojení s provázanými terminály.

Obr. 1. Ukázka autorizace transakce z platebního terminálu
Obr. 1. Ukázka autorizace transakce z platebního terminálu

V oblasti evidenčních agend je provedena stěžejní technická změna na pozadí systému, která nemá bezprostřední vliv na uživatelské rozhraní, ale zajišťuje vazbu na základní registry. Ty totiž procházejí od 1. února letošního roku postupnou přestavbou, na kterou je třeba reagovat. V případě, že tedy aktivně využíváte čerpání referenčních údajů ze základních registrů, a to nejen v modulu Seznam obyvatel a volby, doporučujeme instalaci aktualizace SB 3.37.1 neodkládat, aby byla zajištěna technologická kontinuita těchto služeb. V souvislosti se zmíněnými technickými změnami si prosím zkontrolujte, jak máte nastavené připojení k základním registrům (Konfigurační program ASM/Základní registry/Připojení Munizar 2), popřípadě kontaktujte k provedení této kontroly hotline nebo svého obchodního zástupce.

V modulu Seznam obyvatel a volby dochází k rozšíření volitelného zobrazení nereferenčních údajů také v seznamech a případných tiskových výstupech z nich. Kromě toho se také ke všem uživatelům dostává novinka z předchozího HF 3.37.0.6 v podobě úprav formulářů s přehledy změn, které v případě stavových údajů (narození, úmrtí) umožňují nově intervalový pohled.

V elektronické spisové službě Munis ERMS se toho rozšiřuje přímo v SB 3.37.1 poměrně málo, např. některé automatické postupy v procesu tvorby konceptu. O to větší porci novinek ale dostanou ti, kdo si samostatně neinstalovali předchozí obsáhlý HF 3.37.0.6, který obsahoval mimo jiné podporu pro předávání dokumentů a spisů jinému OVM, podporu pro protokoly ztráty či nalezení analogových dokumentů anebo spisů, nebo analogových částí hybridních dokumentů anebo spisů, či podporu pro automatickou tvorbu osvědčení digitálního úkonu.

Obr. 2. Ukázka tvorby osvědčení digitálního úkonu
Obr. 2. Ukázka tvorby osvědčení digitálního úkonu

Doufáme, že vylepšené, rozšířené a nové funkce IS Munis, které přináší jarní aktualizace SB 3.37.1, přispějí k vyššímu komfortu vaší práce s tímto informačním systémem.