Elektronické skartační řízení v praxi

Minulý týden se ve Státní okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě uskutečnila dvě školení zaměřená na elektronické skartační řízení v praxi. Zaměstnanci úřadů, kteří pracují s elektronickou spisovou službu Munis ERMS, tak měli možnost nahlédnout na problematiku skartačního řízení jak prostřednictvím zástupců archivu, tak odborných konzultantů společnosti Triada. Společné setkání, které se setkalo s velkým ohlasem, se v Rajhradě neuskutečnilo naposledy a může být inspirací i pro ostatní archivy České republiky.

Elektronické skartační řízení v praxi
Elektronické skartační řízení v praxi