MunisVýkaznictví 2023 bude součástí hotfixu 3.39.0.4

Novoroční aktualizace 3.39 je postupně doplňována samostatnými hotfixy. Důležité jsou samozřejmě všechny doplňkové aktualizace, rádi bychom vás ale upozornili zejména na HF 3.39.0.4, který bude obsahovat modul Výkaznictví 2023. V tomto programu bude k dispozici tvorba všech základních výkazů, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu. Sestavit si budete moci také výkazy Informace o schválení ÚZ a Údaje o poskytnutých garancích či Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ostatní výkazy pro rok 2023 budou postupně následovat v dalších aktualizacích.