Fakturace a Bankovní služby v novém kabátě

Informační systém Munis se neustále vyvíjí a modernizuje, a tak v něm postupně dochází k náhradám původních modulů za jejich technologické nástupce, kteří přináší rozšířené možnosti, vyšší bezpečnost a samozřejmě i moderní vzhled. Zbrusu nové podoby doznal po mnoha letech i program Fakturace. Od přelomu loňského a letošního roku ho tak na úřadech začínají stále častěji nahrazovat moduly Fakturace ASM, Fakturace Plus a Bankovní služby ASM.

V rámci přípravy těchto modulů jsme si vytyčili zejména následující cíle:

  • Zachovat maximum vazeb mezi moduly v celém kontextu IS Munis.
  • Maximálně zjednodušit zápis listinných faktur a samozřejmě dále podporovat příjem elektronických faktur.
  • Umožnit souběžný zápis do více fakturačních knih na přelomu roku.
  • Vytvořit pro účetní přívětivé prostředí, které znají z elektronické spisové služby Munis ERMS a dalších modulů jako jsou Seznam obyvatel a volby nebo Evidence smluv.
  • Otevřít cestu pro digitalizaci účetních dokladů a variantně umožnit elektronické schvalování průvodek.
Ukázka jednoduchosti zadání přijaté listinné faktury
Obr. 1. Ukázka jednoduchosti zadání přijaté listinné faktury

Kromě již zmíněných základních myšlenek jsme chtěli zjednodušit i některé specifické postupy, které v původních modulech byly řešeny složitější cestou. Týká se to například splátkových kalendářů a částečných plateb, které mají v novém modulu samostatné předkontace navázané na následné úhrady evidované na různých výpisech z účtů a tím pádem i zaúčtování na různých dokladech. Tyto předkontace navíc mohou vznikat automatizovaně kopií od předkontace první úhrady.

Dalším příkladem jsou různé kopie faktur, které usnadní zejména zápis opakujících se dokladů, jako jsou např. zálohové faktury. Tyto kopie jsou samozřejmě možné včetně vazebných účetních informací (předkontací). Aktuálně připravujeme další rozšíření této funkcionality, kdy bude možné volit součásti, jež mají být skutečně zkopírovány do nového dokladu.

Výběr součástí pro kopii přijaté faktury
Obr. 2. Výběr součástí pro kopii přijaté faktury

Dalším zjednodušením v nových modulech jsou možnosti přednastavení tiskových sestav (viz Obr. 3), čímž se urychluje každodenní práce, kdy je znát každé ušetřené kliknutí myší, pokud se v procesech opakuje.

Ukázka přednastavení tiskové sestavy při tisku průvodky
Obr. 3. Ukázka přednastavení tiskové sestavy při tisku průvodky

Zcela v souladu s vytyčenými cíli je vazba na elektronickou spisovou službu Munis ERMS. V novém modulu Fakturace ASM je tedy možné, jak přijímat faktury přijaté přes e-mailovou podatelnu nebo datovou schránku, tak stejným způsobem faktury odesílat. V této souvislosti modul obsahuje rozšířenou podporu pro evidenci různých elektronických příloh, které je možné variantně zahrnovat do automaticky vytvářených dokumentů.

Moduly Fakturace ASM a Bankovní služby ASM jsou připraveny k okamžitému nasazení, které lze nejlépe realizovat za asistence našich konzultantů nebo obchodních zástupců. Datum přepnutí lze volit zcela libovolně, tj, není vázán na počátek měsíce či kvartálu. Stačí se dopředu domluvit a ideálně si několik dní před tím „schovat“ přijaté doklady, aby bylo na čem nový modul vyzkoušet.

V modulech je integrováno nové prostředí pro úpravu tiskových sestav, které umožňuje, aby konzultant nebo obchodní zástupce přizpůsobil tiskové výstupy přesně vašim potřebám tak, jak se to před mnoha lety realizovalo ve stávající Fakturaci. Nicméně již základní nabídka tiskových sestav je poměrně široká.

Nabídka tiskových sestav pro vydané faktury
Obr. 4. Nabídka tiskových sestav pro vydané faktury

Oba moduly, jak Fakturace ASM, tak Bankovní služby ASM, se stále dynamicky vyvíjí, aby naplnily všechny vytyčené cíle. Kromě toho je připravován modul Fakturace Plus, který bude obsahovat možnosti hromadného generování faktur, vylepšenou vazbu na agendu SoftBit a také, v úvodu zmíněné, možnosti elektronického schvalování. Nicméně na nové prostředí si můžete začít zvykat již dnes. A pevně věříme, že si zvyknete rychle a po několika týdnech rutinní práce budete hodnotit nové moduly jako rychlejší, jednodušší a přehlednější. V každém případě je to náš cíl, abychom vám zpříjemňovali vaši každodenní práci.