S přechodem na novou Fakturaci ASM neotálejte

Již v minulém roce přešla řada uživatelů IS Munis na novou Fakturaci ASM, technologického nástupce modulu Fakturace. V lednu se všem těmto uživatelům přechod zúročil dvojnásob. Nově si totiž mohli vychutnat možnost zpracovávat faktury za více let najednou, a nemuseli tak čekat s otevřením nových knih roku 2024 až na moment, kdy budou mít zapsané všechny faktury roku 2023. Na rozdíl od původního modulu totiž Fakturace ASM umožňuje souběžně vydávat faktury v novém roce a zároveň zapisovat faktury, které ještě dochází za rok předešlý.

Během letošního roku bude rozvoj Fakturace ASM dále pokračovat. V souladu s moderními trendy přináší tento modul řadu zjednodušení a usnadnění práce. Základem je automatizovaná vazba na centrální zdroje dat, jako je například Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES). Ten změnil v loňském roce svou podobu a nabízí rozšířené vyhledávání, které samozřejmě Fakturace ASM plně využívá.

Po přechodu na Fakturaci ASM je dobré, abyste se oprostili od předchozího zvyku vyhledávat vše v jednom základním formuláři, kde se musely složitě zapínat různé filtry a omezení, abyste se dostali k přehledům faktur v jednotlivých stavech. Modul Fakturace ASM má všechny tyto pohledy dostupné přímo na jedno kliknutí z hlavní nabídky, jak ilustruje Obr. 1. Díky uvedeným připraveným výběrům lze na jedno kliknutí získat přehled všech neschválených faktur a na pár kliknutí k nim například hromadně vytisknout průvodky. Stejně tak se dají hromadně odesílat vydané faktury.

Ukázka základní nabídky modulu Fakturace ASM pro přijaté a vydané faktury
Obr. 1. Ukázka základní nabídky modulu Fakturace ASM pro přijaté a vydané faktury

Skutečnost, že je možné ve Fakturaci ASM efektivněji a rychleji vyhledávat jak přijaté, tak vydané faktury, dokazuje také Obr. 2. Na něm je ilustrován celkový počet kliknutí a úhozů (stisknutí kláves) týkající se vyhledání faktur za jednoho dodavatele v roce 2024. Náročnost takového výběru klesla díky Fakturaci ASM téměř na polovinu.

Ilustrativní porovnání náročnosti vyhledávání v původním a novém modulu
Obr. 2. Ilustrativní porovnání náročnosti vyhledávání v původním a novém modulu

Výhodou nové Fakturace ASM je také možnost vytváření kopií faktur, popř. příprava vzorů faktur. Faktury lze kopírovat včetně účetní předkontace, čímž se významně zjednodušuje zejména zapisování zálohových faktur. A když už zmiňujeme tento typ faktur, v nejbližší době se připravuje další zjednodušení, které umožní automatizovaný zápis vyúčtování k zálohám.

Další výhody se týkají vydaných faktur, které je mimo jiné možné odeslat po vytvoření e-mailem přímo z Fakturace ASM. K rychlému hromadnému vytváření vydaných faktur se pak dají využít inteligentní šablony, jedna z novinek tohoto modulu. Jejich funkce jsou poměrně široké a stále se rozvíjejí, a proto jim v příštím Zpravodaji věnujeme samostatný příspěvek.

Ukázka hromadného odeslání faktur e-mailem
Obr. 3. Ukázka hromadného odeslání faktur e-mailem

Pokud stále ještě používáte původní modul Fakturace, doporučujeme se co nejdříve domluvit s vaším konzultantem IS Munis nebo obchodním zástupcem Triada na přechodu na novou Fakturaci ASM. Pokud si tento přechod naplánujete na 1. pololetí letošního roku, můžete navíc využít řadu zajímavých výhod na rozšíření o další moduly, jako jsou Fakturace Plus, Bankovní služby ASM nebo Evidence smluv. Provázání těchto modulů přináší další zvýšení efektivity práce v ekonomických agendách IS Munis.