Nabídka seminářů pro uživatele IS Munis

Tak jako každý rok na přelomu listopadu a prosince jsme pro Vás připravili seminář uživatelů IS Munis. Na semináři zazní tradiční témata týkající se změn legislativy, novinek v IS Munis připravovaných do novoroční aktualizace a přechodu na nový rok. Část semináře bude věnována přípravě na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známé jako GDPR).

Toto téma bylo probíráno již na minulých seminářích, nyní se zaměříme na elektronické skartační řízení, jako jeden z důležitých prvků pro zajištění souladu s GDPR. Dozvíte se také, jak se postupně připravovat na aplikování zásad plynoucích z GDPR v souvislosti s evidováním osobních údajů v IS Munis.

Vzhledem k tomu, že problematika GDPR je velmi rozsáhlá, připravili jsme také seminář návazný s názvem GDPR v prostředí obecních a městských úřadů. Seminář je zaměřen na praktické dopady nařízení GDPR do běžného fungování obecních a městských úřadů. Kromě přehledu legislativy budou probrány příklady zpracování osobních údajů charakteristické pro veřejnou správu. Pozornost bude věnována také průběhu zajištění souladu s GDPR v prostředí obecních a městských úřadů. Tento seminář je určen pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů. Protože se nařízení GDPR týká téměř všech pracovníků z veřejné sféry, doporučujeme, aby se tohoto semináře zúčastnilo více osob z jedné organizace.

Pro účastníky obou seminářů jsme připravili zvýhodněnou cenu, pro její využití stačí při objednávce semináře GDPR v prostředí obecních a městských úřadů vybrat položku „Účastník/absolvent semináře Munis“.