Munis 3.31 – jaké novinky jsme připravili?

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 22. 1. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Nový modul Sledování rozpočtu

Sledování rozpočtu

Přinášíme zcela nový modul, který je vhodným doplňkem nejen pro účetní, ale i pro starosty a vedoucí pracovníky, kteří díky němu mají okamžitý přehled o stavu rozpočtu.

Sledování rozpočtu umožňuje efektivní sledování rozpočtu podle různých kritérií a oblastí zodpovědnosti tak, aby nedocházelo k překročení čerpání. Kromě toho nabízí souhrnný pohled na rozpočet celkový, schválený a upravený včetně jeho plnění, s možností zobrazení účetních dokladů pro jednoduchou kontrolu.

Do 31. května 2019 mají všichni možnost tento modul vyzkoušet zcela zdarma.

Metodické návody

Metodické návody

Stále se snažíme zlepšovat podporu naším uživatelům, proto postupně zpracováváme metodické návody k jednotlivým modulům. Oproti klasickým manuálům tyto návody provázejí uživatele krok za krokem konkrétní činností v daném modulu. Uživatelé si na nich cení především jejich jednoduchost a intuitivnost.

Do této aktualizace jsme zařadili prvních 40 návodů k modulům Spisová služba Munis ERMS, Majetek, Mzdy SQL, Sledování rozpočtu a Účetnictví.

Metodické návody naleznete v Panelu Munis v sekci Metodické návody (případně v jednotlivých modulech v menu Nápověda/Manuály pod tlačítkem Metodické návody).

Účetnictví 2019 – kopie rozpočtu z minulého roku

Účetnictví 2019 – kopie rozpočtu z minulého roku

Na žádost našich uživatelů jsme zapracovali do Účetnictví 2019 možnost kopie rozpočtu z minulého roku. Lze převzít schválený či upravený rozpočet, přebírané hodnoty příjmů a výdajů jde navíc souhrně navýšit či ponížit o zadaná procenta.

Funkce je dostupná přes menu Rozpočet/Hromadné zadání SR.

Komunální odpad – vylepšené porovnání s Evidencí obyvatel SQL

Vylepšili jsme formulář Porování s Evidencí obyvatel SQL v modulu Komunální odpad. Nově lze v tomto formuláři zařadit přes pravé tlačítko myši nového plátce, případně stejným způsobem lze plátce ukončit. Tato novinka velmi usnadňuje zpracování změn.

Monitor insolvencí – integrace s moduly Poplatky a Fakturace

Nově jsme rozšířili vazbu Monitoru insolvencí o modul Poplatky. Nově lze tedy z Poplatků i Fakturace dávkově přenášet pohledávky do Monitoru insolvencí, který pak hlídá všechny dlužníky, zda nejsou registrování v insolvenčním rejstříku a odesílá pravidelně změny e-mailem.

Fakturace

Do Fakturace jsme přidali nové menu Závazky a pohledávky, které obsahuje nové přehledy závazků a pohledávek s různými možnostmi pro vyhledání. Přehledy jdou ukládat do formulátu PDF.

Další novinky v modulech

Elektronická spisová služba Munis ERMS
Rozšířili jsme ověřovací doložky pro převod a konverzi podle archivního zákona. Také jsme upravili doložky pro autorizovanou konverzi z modu úřední (CzechPOINT@Office). Vylepšili jsme konverzi do formátu PDF/A a podepisování dokumentů. Kromě toho jsme rozšířili převod podle archivního zákona o datový formát ZFO. V neposlední řadě jsme upravili a rozšířili tisk obálek – nově jde na obálky tisknout doplňkové služby.
Evidence smluv
Rozšířili možnosti výběru typů smlouvy při zadání nové smlouvy. Nově lze také vybrat, zda zadaná čáska je s DPH nebo bez DPH, a také jsme rozšířili číselník typů smluvních stran. Přidali jsme možnost vyhledávat podle údajů smluvních stran jako je IČO či datum narození.
Matrika
Aktualizovali jsme sestavy hlášení pro ČSÚ pro rok 2019.
Hřbitovy
Upravili jsme tisk hřbitovní knihy.
Munizar Plus
Rozšířili jsme tisk výsledků vyhledání v kompozitních službách.