Podpora inventur v modulu Majetek

Modul Majetek byl v letošním roce obohacen o řadu užitečných funkcí, mezi které patří mimo jiné podpora inventur. Na kartách majetku jsou tak v současné době k dispozici údaje jako Čárový kód nebo Možnost označení štítkem, a doplněna byla i možnost hromadného pořízení neodpisovaných karet. V nejbližší době bude modul Majetek zahrnovat kompletní podporu inventur.

Uživatelé si tak budou nově moci zakládat inventury včetně nastavení členů inventurní komise. Program bude dále umožňovat hromadně zahrnout nebo vyjmout karty z inventur.

Obr. 1. Terminál Zebra TC 20
Obr. 1. Terminál Zebra TC 20

Velkým přínosem bude bezesporu možnost exportu inventury do souboru a jeho následné načtení do mobilní aplikace. Pomocná mobilní aplikace je vyvíjena pro terminál Zebra TC 20 se zabudovanou čtečkou čárových kódů. Tento terminál umožňuje rychlé a pohodlné snímání čárových kódů i za zhoršených světelných nebo přístupových podmínek. Využití terminálu se předpokládá zejména pro karty, jejichž existenci je možné vizuálně ověřit. Soubor s inventurou bude možné průběžně nebo i jednorázově přenášet z terminálu zpět do modulu Majetek.

Stav karet v inventuře bude ale možné hromadně měnit i v modulu Majetek, což je učeno zejména pro karty, u kterých se předpokládá pouze dokladová inventura. Tato funkce se dále může hodit při závěrečných korekcích inventur.

Obr. 2. Mobilní aplikace
Obr. 2. Mobilní aplikace

Nové ceny modulu Majetek a vybavení pro podporu inventur