Mapa hřbitova

Program Evidence hřbitova přichází s velmi příjemnou novinkou, letos k němu totiž přibyde modul s názvem Mapa hřbitova. Ten umožní zobrazení plánku hřbitova s přímou vazbou na Evidenci hřbitova.

Plánek hřbitova vytvoří společnost Triada na základě podkladu v elektronické podobě dodaného zákazníkem. Může to být sken papírového plánku nebo digitální formát mapy (vektorová nebo rastrová mapa). Na základě tohoto podkladu se nejprve vytvoří celkový plánek hřbitova zahrnující obvodové zdi, hranice jednotlivých sektorů apod. Následně se do příslušných sektorů přidají jednotlivá hrobová místa. Je nutné, aby evidenční data o hrobových místech obsahovala rozměry, které se přenesou do mapy.

V praxi se mohou objevit např. chybné rozměry, překlepy nebo chybějící konkrétní hrobová místa, to vše bude potřeba konzultovat a dořešit se zákazníkem.

Ve vytvořeném plánku bude možné vyhledat konkrétní hrobové místo podle jeho označení, případně dle nájemce nebo uložení. Zobrazit půjdou také údaje k vybranému hrobovému místu.

Pro zákazníky, kteří o to budou mít zájem, připravujeme do budoucna také prezentaci plánku hřbitova na internetu včetně možnosti vyhledávání podle zemřelých a přehledu volných hrobových míst.

Mapa hřbitova