Jste připraveni na načítání eNeschopenek?

Česká správa sociálního zabezpečení zahájila 1. ledna 2020 ostrý provoz systému tzv. eNeschopenek. Elektronické zpracování neschopenek má přinést zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Pro obce a města se tak zásadně mění způsob, jak se dozví o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, kteří už nemusí zaměstnavateli předávat doklady týkající se nemocenské.

eNeschopenka

V této souvislosti samozřejmě došlo k potřebným úpravám modulu Mzdy SQL, do kterého si obce a města mohou od začátku roku nechat eNeschopenky načítat. Přístup k informacím o eNeschopenkách je realizován pomocí nové nabídky s názvem „ČSSZ e-podání“. V praxi to funguje tak, že se z programu Mzdy SQL nejprve zašle dotaz (podání) na ČSSZ, jestli je k dispozici nějaká nová eNeschopenka. Po zobrazení výsledku podání se (v kladném případě) tato eNeschopenka následně načte do modulu Mzdy SQL.

Aby komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Mzdami SQL fungovala správně, musí mít zaměstnanec, který bude odesílat dotazy na ČSSZ, k dispozici vlastní kvalifikovaný certifikát. Ten je navíc nutné před prvním podáním zaregistrovat na České správě sociálního zabezpečení. Bez této registrace nebude komunikace s ČSSZ funkční!

Dále je zapotřebí vlastnit komerční certifikát, který slouží k zašifrování dotazu a následně rozšifrování odpovědi. Obce a města mohou mít pro tyto účely i jeden společný certifikát pro všechny uživatele (tzv. systémový komerční certifikát). V úložišti počítače, ze kterého se budou podání posílat, navíc musí být nainstalovaný certifikát České správy sociálního zabezpečení. Při instalaci tohoto certifikátu se nevybírá umístění, jeho správné uložení je nastaveno automaticky.

Vše je pak ještě potřeba správně nastavit v modulu Mzdy SQL – viz návod eNeschopenky ve Mzdách SQL.

Aby práce s eNeschopenkami fungovala správně a bez problémů, je nutné se na ni dopředu připravit. Kontrolu certifikátů, jejich registraci, instalaci a příslušné nastavení ve Mzdách SQL proto doporučujeme provést s dostatečným předstihem – ještě před vznikem prvních neschopenek v roce 2020.