Informace pro uživatele IS Munis s ohledem na aktuální situaci v ČR

Vážení zákazníci,
společnost Triada Vám i nadále zůstává k dispozici a snaží se zachovat maximální možnou úroveň nabízených služeb. S ohledem na současnou situaci a zdraví našich zákazníků i konzultantů, momentálně upřednostňujeme vzdálenou formu poskytování služeb a konzultací před osobními návštěvami. Tímto způsobem chceme na Vašich úřadech zabezpečit plnohodnotné fungování IS Munis.

Bezpečně – vzdáleně

V této souvislosti jsme přistoupili k následujícím změnám a opatřením:

  • Služby a konzultace formou vzdáleného servisu Vám nyní nabízíme za srovnatelných podmínek jako je tomu v případě osobních návštěv. Rozsah a způsob vedení vzdáleného servisu budeme řešit s každým zákazníkem individuálně.
  • Poskytování služeb a konzultací v místě zákazníka omezujeme pouze na nezbytně nutné případy (s ohledem na zajištění nutného provozu IS Munis a za využití maximálních dostupných opatření pro ochranu před nákazou).
  • Jestliže máte objednanou návštěvu našeho konzultanta, budeme Vás kontaktovat, a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.
  • Aby byly Vaše požadavky řešeny co nejrychleji, posílili jsme službu Helpdesk. Pokud nemáte přihlašovací údaje k této službě, poskytneme Vám je na telefonním čísle 284 001 284.
  • Služba hotline funguje v nezměněné podobě, každý všední den v době od 8.00 do 15.00.

Věříme, že tímto způsobem dokážeme vyřešit převážnou většinu Vašich požadavků, a že budete moci s IS Munis pracovat i v této nelehké situaci na 100 procent.

Děkujeme za pochopení.