Umíte pracovat s datovými listy ve Mzdách SQL?

Mzdy SQL obsahují oproti původnímu programu na Mzdy řadu nových a užitečných funkcionalit. Jedním z takových nástrojů jsou tzv. Datové listy, prostřednictvím nichž si mohou uživatelé vytvářet a tisknout přehledy a sestavy, které se hodí přímo pro jejich potřeby. Praktický návod na práci s Datovými listy byl v červenci tématem on-line kurzu Datové listy ve Mzdách SQL.

Účastníci tohoto kurzu se seznámili se základním principem fungování Datových listů, které kromě klasického prohlížení dat nabízí právě možnost editace a třídění sestav přímo na míru každého zákazníka. Uživatelé přitom při práci s Datovými listy nemusí mít obavu z toho, že by o nějaké údaje přišli – vlastní data zde totiž nelze mazat ani upravovat.

Základní nabídka Datových listů obsahuje přehledy týkající se zaměstnanců, jejich pracovních poměrů a výplat. Na on-line kurzu bylo ukázáno, jak se v těchto přehledech dá pracovat s jednotlivými sloupci a nabídkami. Účastníci webináře se dozvěděli, že sloupce, které nepotřebují, mohou jednoduše odstranit a jiné naopak do přehledů přidat. Měnit se dá i pořadí sloupců a velmi snadno se dají data také seskupovat (např. v přehledu Rozúčtování mezd podle SU, AU). Výsledný Datový list lze vytisknout i vyexportovat, ať už do PDF formátu nebo k dalšímu zpracování např. do Excelu.

Kromě základních přehledů si mohou uživatelé vytvářet i vlastní sestavy. Na on-line kurzu se tak jeho účastníci např. dozvěděli, jak se dá rychle sestavit „Prezenční kniha“ obsahující všechny zaměstnance v pracovním poměru, tříděná podle středisek a následně podle příjmení a jména. Tento přehled se pak dá využít pro zaznamenání účasti na různých poradách a školeních.

Další praktická ukázka se týkala vytvoření přehledu pro Okresní správu sociálního zabezpečení. Obsahovala odvody sociálního pojištění za jednotlivé měsíce a u každého zaměstnance (a jeho pracovního poměru) pak byla velmi přehledně vidět částka, z které se pojištění počítá, a dále skutečně odváděná srážka.

Pro účetní může být také velmi užitečný přehled, na kterém si po pořízení výplat rychle zkontroluje, jestli všem zaměstnancům správně vyplatila obědy, cestovní náhrady nebo např. strhla exekuce.

Datové listy se ale dají využít i pro zdánlivě úplně odlišná témata, jako je například podklad pro nákup odměn na připravovanou Mikulášskou besídku. V takovém případě je potřeba vyfiltrovat děti všech zaměstnanců, které jsou mladší 10 let. Těm pak bude na besídce darována vánoční kolekce.

Práce s Datovými listy není tak náročná, jak se na první pohled zdá. Je potřeba jenom pochopit princip jejich ovládání a vytěžit tak maximum z tohoto nástroje, který je velmi užitečným doplňkem k práci se mzdami.

Pokud budete chtít proniknout do práce s Datovými listy víc, obraťte se na svého odborného konzultanta nebo na Helpdesk společnosti Triada.