V modulu Rozpočet můžete nově sestavit návrh rozpočtu

Samostatný modul Rozpočet ISM, který je k dispozici od začátku letošního roku, prochází neustálým vývojem a od svého vzniku nabídl uživatelům IS Munis celou řadu užitečných vylepšení. V průběhu září bude uvolněna nová verze tohoto programu, na kterou se můžete těšit obzvlášť, bude totiž obsahovat zcela novou a velmi příjemnou funkci – možnost sestavení návrhů rozpočtu.

Už od září si tak budete moci velmi snadno začít vytvářet návrh rozpočtu na příští rok a jako základ Vám přitom poslouží letošní rozpočet, takže nebudete muset celý návrh sestavovat ručně. V dalších měsících si pak můžete svůj vytvořený návrh jednoduše zaktualizovat podle vývoje letošního rozpočtu – v návrhu se Vám zohlední jak nově schválená rozpočtová opatření, tak skutečné hodnoty čerpání nebo plnění rozpočtu.

Pokud potřebujete připravit více variant rozpočtu, například s ohledem na různé možné úrovně budoucích daňových příjmů, můžete si navíc sestavit několik na sobě nezávislých návrhů rozpočtu. Kromě toho, že se dá každý návrh vytisknout, máte také možnost vyexportovat si návrh do Excelu a v něm provádět případné další úpravy.