Aktualizace 3.34.1 aneb technologická inovace

Během měsíce října bude uvolněna nová aktualizace informačního systému Munis, která v sobě obsahuje významnou technologickou inovaci. Po více než deseti letech přecházíme na nové výkonnější a bezpečnější dokumentové úložiště. Pro běžné uživatele je tato změna téměř neviditelná, protože z hlediska uživatelského prostředí a rozhraní se nic nemění. Ale na pozadí se dokumenty, ať již spravované jen čistě spisovou službou, nebo primárně vytvářené v různých modulech jako jsou Poplatky, Fakturace, Výkaznictví či Výkazy DPH, Matrika apod., budou ukládat rychleji a hlavně bezpečněji.

Technicky je nové úložiště opět vystavěno na databázovém základu, takže jednotlivé dokumenty a soubory jsou uloženy v centrálně spravované databázi. K tomuto uložení jsme přidali ještě další bezpečnostní prvky, které zajistí též zvýšení ochrany osobních údajů obsažených v těchto dokumentech. Navíc je ukládání optimalizováno také z hlediska využití diskového prostoru tak, že vybrané datové typy (např. XML) jsou při uložení komprimovány.

Z důvodu této technologické inovace jsou součástí aktualizace 3.34.1 časově náročné převodní programy, které registrují dříve uložené soubory z původního úložiště do nového. Proto prosím instalaci tohoto servisního balíčku neodkládejte. V typicky hektickém období přechodu roku může jeho dodatečná instalace působit nevhodné zdržení. Již dnes tedy kontaktujte konzultanta či obchodního zástupce Triada, který k vám jezdí na servisní návštěvy, a domluvte si instalaci tohoto technicky náročného, avšak velmi užitečného servisního balíčku, co nejdříve.

Další novinky aktualizace 3.34.1

Aktualizace 3.34.1 je kumulativní aktualizace zahrnující novinky ze všech předchozích HotFixů od pololetní aktualizace 3.34.0. Kromě toho přináší i další vylepšení a nové funkcionality v různých modulech IS Munis. Významné novinky se týkají zejména modulů Rozpočet ISM, Seznam obyvatel a volby a Poplatky a dále elektronické spisové služby Munis ERMS.

V modulu Rozpočet byla otevřena možnost přípravy rozpočtu na rok 2021. Pro uživatele s rozšířenou licencí Rozpočet Plus, Sledování rozpočtu nebo Tvorba rozpočtu byla vytvořena nová funkce Návrhy rozpočtu, která umožňuje postupnou přípravu rozpočtu pro další rok. Návrh rozpočtu má oproti běžnému dokladu několik výhod:

  • Návrh upozorňuje na chyby při zadávání, ale umožní uložení i bez jejich odstranění.
  • Při práci s návrhem jsou k dispozici další tři údaje – SR, UR a skutečnost ze zvoleného období, které lze opakovaně aktualizovat a podle jejich vývoje postupně připravovat návrh rozpočtu na další rok.
  • Je možné vytvářet kopie návrhů. Díky tomu lze pracovat na více variantách návrhu rozpočtu – např. podle realizace určitého projektu nebo zohlednit optimistickou a konzervativní variantu.
  • Z návrhu rozpočtu je možné exportovat do Excelu sestavu Výhled rozpočtu.

V modulu Seznam obyvatel a volby byly kromě velkého rozvoje volební agendy přidány nové možnosti vyhledávání. Např. podle intervalu věku obyvatel nebo více variant hledání podle občanství.

V modulu Poplatky přibylo zejména hromadné rozesílání e-mailů a další užitečné funkce jako např. rozšíření filtrování Přehledu plátců, nově kromě Příznaku plátce navíc Oddělení a Fax, kteréžto údaje jsou často využívány pro ukládání dalších nesouvisejících hodnot, podle kterých lze pak pohled na plátce omezit.

V elektronické spisové službě Munis ERMS jsme se soustředili zejména na optimalizaci nejčastějších formulářů, aby se data zobrazovala rychleji. Kromě toho přibyly hromadné operace se spisy a nové funkcionality do aplikace Spisovna reflektující zkušenosti z dokončených elektronických skartačních řízení.