Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb společně to zvládneme

Letošní rok bohužel nepřeje osobním setkáním, avšak témata, která byla součástí pravidelných seminářů uživatelů IS Munis, rozhodně neubývají. Proto jsem se rozhodli uspořádat tato setkání na začátku prosince v netradiční on-line podobě. Z našeho speciálního studia k vám budou živě promlouvat Tomáš Lechner a Vladan Vlk, tedy standardní sestava přednášejících. Připraveny pro vás budou tematické bloky věnované jak ekonomickým, tak i evidenčním modulům.

Odborný seminář uživatelů IS Munis aneb společně to zvládneme

Semináře se uskuteční 1. a 3. prosince vždy od 8.30 do 12.30. Obsah obou seminářů bude identický, takže je jenom na vás, který termín vám bude více vyhovovat. Kromě toho, že nás budete moci živě sledovat, připravujeme také speciální komunikační kanál pro vaše otázky, na které budeme odpovídat on-line. V průběhu prvního semináře navíc vylosujeme výherce soutěže LÉTO 2020, do které se můžete na poslední chvíli ještě zapojit také, pravidla soutěže a anketní lístek najdete na stránce www.munis.cz/leto2020.

A na jaký obsah se můžete na seminářích těšit? V rámci úvodního bloku zazní tradiční přehled novinek IS Munis včetně výhledu na novoroční aktualizaci 3.35. Dále zmíníme novinky plynoucí ze dvou právních předpisů, jejichž dopady na obce nelze v žádném případě opomíjet. Jedná se o zákon o právu na digitální služby a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Ekonomický blok se pak bude věnovat modulu Rozpočet, do kterého byla letos zapracována spousta nových a užitečných funkcí včetně možnosti přípravy návrhu rozpočtu na rok 2021. Dále si ukážeme možnosti elektronické fakturace a chybět nebude ani příspěvek týkající se ukončení podpory původně používaného programu na Mzdy.

Ve třetím bloku vám budou představeny vlastnosti nového modulu Seznam obyvatel a volbya také se dozvíte, co všechno se v něm dá velmi jednoduše najít a co v něm naopak nikdy kvůli GDPR neuvidíte. Závěr semináře bude věnován třetímu uživatelskému upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS.

Věříme, že tato forma seminářů v této nelehké době plnohodnotně nahradí setkání, na která jste v závěru roku zvyklí, a že se dozvíte všechny informace, které budete potřebovat k bezproblémovému přechodu na nový rok.