Helpdesk: Přihlášení

Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme

Vážení zákazníci,
i nadále Vám zůstáváme plně k dispozici a veškeré naše služby nabízíme ve standardním rozsahu, abychom na Vašich úřadech zabezpečili plnohodnotné fungování IS Munis. Jsme stále s Vámi, společně to zvládneme

Vaše požadavky se vždy snažíme řešit způsobem, který Vám co nejvíce vyhovuje. Proto ani v současné složité situaci nedochází z naší strany k žádným omezením v konzultacích a servisu, které probíhají přímo u Vás, v místě zákazníka (za dodržení veškerých platných hygienických předpisů).

K dispozici jsme Vám samozřejmě také prostřednictvím vzdáleného přístupu.