IS Munis: Jak na Závěrečný účet

Závěrečný účet mohou obce i města sestavit v IS Munis rychle a jednoduše prostřednictvím modulu Výkaznictví. Stačí správně nadefinovat osnovu Závěrečného účtu, propojit ho s výkazy Rozvaha a Fin 2-12 a přidat všechny související komentáře.

Vytvořený Závěrečný účet se dá navíc použít opakovaně i v dalších letech, kdy se v něm už jenom aktualizují zdrojová data a komentáře.