Aktuality

Novinky v aktualizaci 3.37

Na konci ledna přichází tradiční novoroční aktualizace IS Munis, která má tentokrát označení 3.37. Její součástí jsou jako obvykle hlavně ekonomické moduly napojené na účetnictví nového roku 2022 v čele s modulem Účetnictví pro tento rok. Není to však jediná novinka, která je pro vás v nové verzi IS Munis připravena.

Velmi pestrou škálu témat nabídly loni uživatelům IS Munis webináře, PC kurzy a odborné semináře

Více než 1000 uživatelů IS Munis se loni přihlásilo na PC kurzy, webináře a odborné semináře pořádané společností Triada. V březnu se nejprve uskutečnila série on-line webinářů věnujících se Mzdám, elektronické spisové službě a modulům Seznam obyvatel a volby, Rozpočet a Evidence smluv. Následovaly tradiční Odborné semináře uživatelů IS Munis (OSUM), které se v červnu konaly pouze v on-line podobě. Podzim se pak nesl v duchu PC kurzů a v závěru roku konečně došlo i na prezenční podobu odborných seminářů, kterou nakonec doplnila i jejich on-line forma. Celkový počet všech uskutečněných seminářů byl 38.

Sbírka obecně závazných vyhlášek

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Všechny obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky mají nově jako podmínku své platnosti zveřejnění v této Sbírce. Každá obec má navíc povinnost nejpozději do tří let doplnit do této Sbírky všechny své platné předpisy. Abyste tuto novou povinnost zvládli pohodlně a se zajištěním průkaznosti všech úkonů zachycených v transakčním protokolu elektronické spisové služby, připravili jsme již v podzimní aktualizaci IS Munis novou funkcionalitu vazby na tuto Sbírku přímo z modulů Munis.

MunisVíte, že se dají smlouvy evidovat pomocí IS Munis?

Smlouvy je možné na obcích a městech evidovat přímo v informačním systému Munis prostřednictvím modulu s názvem Evidence smluv. Tento program je velmi užitečným a efektivním pomocníkem, který umožňuje udělat si ve smlouvách pořádek a jednoduchým způsobem si je uspořádat podle různých kritérií. Modul dále nabízí celou řadu dalších příjemných funkcí, mezi které patří např. připomínání jednorázových nebo opakovaných akcí prostřednictvím automaticky zaslaných e-mailů.

MunisPřechod na nový rok v IS Munis

Pro bezproblémový přechod na nový rok 2022 v jednotlivých modulech IS Munis jsme pro vás připravili podrobný návod včetně časového harmonogramu. Některé programy, jako je např. ERMS, můžete převést již nyní, některé se převádí ihned po novém roce, proto si návod pečlivě prostudujte. Podmínkou přechodu na nový rok je provedená aktualizace 3.36.1., takže si zkontrolujte, zda máte IS Munis právě v této verzi. Před vlastním převodem modulů na nový rok ještě doporučujeme provést zálohu dat. Pokud budete chtít s převodem či aktualizací pomoci, obraťte se na svého konzultanta nebo na náš Helpdesk.

Jednodušší vyvěšování ve Sbírce předpisů ÚSC

Dne 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento předpis zavádí novou povinnost zveřejňovat obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí v této nové elektronické Sbírce. Základní pravidlo zní, že právní předpis územního samosprávného celku nabývá platnosti až zveřejněním v této Sbírce. Původní zveřejňování na úřední desce již tedy nebude stačit.

Nová rozpočtová skladba

Od 1. ledna 2022 platí nová vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, díky níž dochází ke změně některých často používaných položek. Vyhláška tak ruší mj. položku 1340, která se týká poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místo ní nově zavádí položku 1345 a označuje ji jako Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Připravte se na nový rok se servisním balíčkem 3.36.1

Právě vychází aktualizace 3.36.1, která v první řadě připravuje IS Munis na přechod na nový rok. Pokud tedy pracujete s moduly, které se vážou na roční období, jako jsou Pokladna, Poplatky, Komunální odpad, Fakturace, Evidence smluv a Elektronická spisová služba Munis ERMS, neměli byste s její instalací otálet. Aktualizace navíc obsahuje také celou řadu různých vylepšení a novinek, které si zde stručně představíme. Detailně jsou pak popsány v jednotlivých návodech konkrétních modulů IS Munis.

Odborný seminář uživatelů IS Munis tentokrát i s on-line bonusem

Tento týden se v pražském hotelu Olšanka uskutečnil první podzimní Odborný seminář uživatelů IS Munis, na kterém zazněly všechny novinky a změny, které byste s ohledem na aktuálně platnou legislativu měli vzít v potaz a zapracovat je do svých úředních postupů a praxe. Seminář objede celkem devět měst v průběhu čtyř týdnů, během nichž se ještě může upřesnit řada legislativních procesů. Proto jsme se rozhodli všem účastníkům semináře přidat ještě bonus v podobě kratšího navazujícího on-line vysílání, které proběhne v polovině prosince. Na něm upřesníme a shrneme ty nejaktuálnější novinky, abyste byli plně a správně připraveni na začátek roku 2022.

Odborný seminář IS Munis aneb nic nás nezastaví

Pokud to situace dovolí, zamíří k vám po dvou letech Odborný seminář IS Munis opět v prezenční podobě, a společně se tak konečně sejdeme ve všech devíti městech, ve kterých jste zvyklí seminář navštěvovat. Jako první ho bude hostit 16. listopadu Praha a po ní se bude konat v Plzni, Ústí nad Labem a v Novém Městě na Moravě. V prosinci se seminář přesune nejprve do Hradce Králové a Svitav a následovat budou ještě Brno, Jindřichův Hradec a Přerov. Těšit se můžete nejenom na představení všech důležitých novinek, které vás čekají od 1. ledna 2022, ale i na tradiční sladké překvapení.

Spisové služby bude potřeba atestovat

Další elektronizace postupů orgánů veřejné moci je schválena do podoby zákona č. 261/2021 Sb., který nabývá generální účinnosti 1. února 2022. Tento předpis souhrnně novelizuje více než 160 zákonů a k tomu má rozloženou účinnost jednotlivých ustavení do třinácti okamžiků od 10. července 2021 až do 1. července 2025. Spíše než ucelený zákon působí tedy dojmem dlouhodobého plánu, který je v této podobě poměrně špatně čitelný. Nový zákon často označovaný zkratkou DEPO přináší spoustu změn a jednou z nich je i atestace spisových služeb.

Správa poplatku za komunální odpad

Vzhledem k tomu, že už je říjen, zbývají do konce přechodného období, jež připouštělo režim poplatku za komunální odpad podle původních pravidel, pouhé tři měsíce. Je tedy potřeba nejenom dokončit základní rozmyšlení, jak nastavit výběr tohoto poplatku pro rok 2022, ale také již naplno připravovat související administrativní zajištění.