Aktuality

Jste připraveni na načítání eNeschopenek?

Česká správa sociálního zabezpečení zahájila 1. ledna 2020 ostrý provoz systému tzv. eNeschopenek. Elektronické zpracování neschopenek má přinést zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Pro obce a města se tak zásadně mění způsob, jak se dozví o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, kteří už nemusí zaměstnavateli předávat doklady týkající se nemocenské.

Jak na rozpočet v roce 2020

Zpracování rozpočtu v IS Munis je od letošního roku přesunuto do samostatného modulu s názvem Rozpočet. Pro snadný začátek s tímto novým programem jsme pro vás připravili několik odpovědí na nejčastější otázky, které se práce s Rozpočtem týkají, a také jeden tip na příjemnější práci.

Aktualizace 3.33 přináší spoustu novinek

Na úřady v těchto dnech dorazilo CD s pravidelnou lednovou aktualizací, která má tentokrát označení 3.33. Po nainstalování této aktualizace se dají provést všechny ekonomické převody včetně načtení počátečních stavů do modulu Účetnictví 2020. Aktualizace kromě toho přináší celou řadu novinek a změn, jaké jsou ty nejdůležitější?

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část pátá

V poslední části povídání o uživatelském upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 se soustředíme na spisy. Jejich funkce vychází zejména z ustanovení § 17 správního řádu.

Mapa hřbitova

Program Evidence hřbitova přichází s velmi příjemnou novinkou, letos k němu totiž přibyde modul s názvem Mapa hřbitova. Ten umožní zobrazení plánku hřbitova s přímou vazbou na Evidenci hřbitova.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část čtvrtá

V představení uživatelského upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 budeme dnes pokračovat oblastí tvorby konceptů, která je nejrychlejší, využívají-li se předpřipravené vzory. Popis funkcí dále odpovídá aktuální verzi 3.32.1.3, kde byla doplněna ještě některá vylepšení.

Podpora inventur v modulu Majetek

Modul Majetek byl v letošním roce obohacen o řadu užitečných funkcí, mezi které patří mimo jiné podpora inventur. Na kartách majetku jsou tak v současné době k dispozici údaje jako Čárový kód nebo Možnost označení štítkem, a doplněna byla i možnost hromadného pořízení neodpisovaných karet. V nejbližší době bude modul Majetek zahrnovat kompletní podporu inventur.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část třetí

V článcích o uživatelském upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 jsme již představili úpravu hlavních menu, nové vlastnosti základní nabídky akcí a novinky v oblasti přípravy dokumentů pro spisovnu. Dnes se budeme věnovat tisku podacích razítek, který může významně přispět k rychlosti a efektivitě práce podatelny.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část druhá

V minulém článku o uživatelském upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi 3.32.1 jsme představili upravené menu a nové vlastnosti základní nabídky akcí, u které si můžete zapnout zobrazení reflektující vaše nejčastěji využívané akce. Dnes se podíváme na přípravu dokumentů pro uložení ve spisovně.

Elektronická spisová služba Munis ERMS ve verzi 3.32.1 – část první

Během měsíce listopadu se již tradičně připravuje tzv. podzimní servisní balíček IS Munis, který bude mít letos číslo 3.32.1. V rámci tohoto balíčku se všechny moduly IS Munis upraví tak, aby v nich mohla být provedena příprava pro přechod na nový rok nebo přímo tento přechod, až nastane ten správný čas. Letos jsme do balíčku přidali ještě významnou aktualizaci elektronické spisové služby Munis ERMS, která reflektuje požadavky uživatelů a upravuje některé zásadní procesy tak, aby je šlo zvládnout rychleji a efektivněji. Tyto změny vám postupně představíme. Dnes se podíváme na nové uspořádání menu a základní nabídky akcí a jejích možností.

Připravujeme nový modul Rozpočet

Ještě před koncem letošního roku budou mít uživatelé IS Munis k dispozici nový modul Rozpočet, který bude velkým pokrokem při přípravě a práci s rozpočtem. Rozhodli jsme se oddělit funkce rozpočtu z modulu Účetnictví, abychom mohli tuto oblast dále rozvíjet. Připraveno je komfortní a jednoduché zadávání rozpočtu na rok 2020 včetně možnosti kopírování z letošního roku. Bude také možné využít již připravená data z modulu Tvorba rozpočtu.