Aktuality

ERMS SpisovnaJak na spisovou službu

Pracujete nově na obecním nebo městském úřadě a potřebujete seznámit se spisovou službou, abyste s ní mohli začít co nejrychleji správně pracovat? Poslechněte si záznam webináře s názvem „Povídání o spisové službě“, který vám objasní, co všechno se pod pojmem spisová služba skrývá.

Připravte se na nový rok včas, s aktualizací 3.38.1

Od příštího týdne bude k dispozici tradiční kvartální aktualizace informačního systému Munis, která je stěžejní pro přípravu vašich modulů pro přechod na nový rok, tentokrát s označením 3.38.1. Její premisou je pololetní aktualizace, která již připravila vazbu IS Munis na základní registry tak, abyste s přelomem roku nepocítili žádné změny a výpadky připojení ze strany vašeho informačního systému. Instalaci nového servisního balíčku rozhodně neoddalujte, a pokud ještě náhodou nemáte nainstalovánu pololetní aktualizaci, stáhněte a instalujte rovnou obě dvě.

Potřebujete pracovat z domova? Využijte letošní novinku MunisCloud

Novinkou letošního roku je pro všechny uživatele IS Munis služba MunisCloud, která umožňuje přístup do všech modulů z jakéhokoli místa. Jedná se o virtuální počítač na internetu, na kterém je nainstalovaný informační systém Munis. Pracovat tak můžete nejenom na úřadě, ale i z domu nebo v případě potřeby například z dovolené. Tato služba je ideální pro malé úřady, školy i školky a ocení ji externí účetní, starostové a zastupitelé. MunisCloud má minimální nároky na hardware a pokud ji začnete používat, nebudete se už muset starat o pravidelné zálohování, vše totiž funguje zcela automaticky.

OSUMOdborný seminář uživatelů IS Munis startuje už v půlce listopadu

Odborný seminář uživatelů IS Munis s podtitulem „My na vás energií nešetříme“ odstartuje přesně v polovině listopadu v Praze, odkud se postupně přesune do dalších osmi měst napříč celou Českou republikou. Témat na semináři uslyšíte mnoho, kromě klíčových změn v datových schránkách od 1. ledna příštího roku budou jeho náplní také specifika přípravy volebních seznamů pro prezidentské volby, vychytávky v modulu Rozpočet nebo připravované změny týkající se modulu Výkaznictví. Vzhledem k tomu, že na řadě úřadů došlo po volbách do zastupitelstev obcí k výměně starostů či místostarostů se také dozvíte, kde všude je, v souvislosti s novým vedení obce, v IS Munis potřeba změnit nastavení.

Datové schránkyDatové schránky se mění pod rukama

V roce 2023 má dojít k mnoha změnám v oblasti datových schránek, které budou mít výrazný dopad jak na množství zřízených datových schránek, a tím potencionálních adresátů, jimž bude do těchto schránek doručováno, tak na parametry přenášených datových zpráv. Novinky týkající se datových zpráv plynou mimo jiné ze změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

RozpočetVíte, jak správně sestavit návrh rozpočtu na rok 2023?

V  druhé polovině října se bude konat další on-line seminář věnující se tvorbě rozpočtu na rok 2023. Dozvíte se v něm, jak správně postupovat při sestavení návrhu rozpočtu, který si v modulu Rozpočet můžete vytvořit už nyní. Kromě toho se seznámíte i s mnoha užitečnými funkcemi, které tento program nabízí, ať už se jedná o možnost exportu či importu rozpočtu do Excelu nebo tisk různých variant rozpočtu. Nezapomeňte se proto na tento seminář přihlásit včas, ať můžete modul Rozpočet využívat naplno a efektivně.

Elektronické skartační řízení v praxi

Minulý týden se ve Státní okresním archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě uskutečnila dvě školení zaměřená na elektronické skartační řízení v praxi. Zaměstnanci úřadů, kteří pracují s elektronickou spisovou službu Munis ERMS, tak měli možnost nahlédnout na problematiku skartačního řízení jak prostřednictvím zástupců archivu, tak odborných konzultantů společnosti Triada. Společné setkání, které se setkalo s velkým ohlasem, se v Rajhradě neuskutečnilo naposledy a může být inspirací i pro ostatní archivy České republiky.

Příprava na volby do zastupitelstev obcí i Senátu

Příští týden se kromě voleb do zastupitelstev obcí budou na jedné třetině území České republiky souběžně konat také volby do Senátu Parlamentu ČR. Protože pro každý tento typ voleb platí jiná pravidla, a protože se volič může rozhodnout volit jen v rámci jedněch voleb, je nezbytné správně připravit oddělené volební seznamy pro oba tyto typy voleb.

MunisPodzim ve znamení počítačových i on-line kurzů

V říjnu budete mít možnost seznámit se se spoustou zajímavých témat souvisejících s prací v informačním systému Munis. Konat se budou nejenom on-line kurzy, ale také oblíbené počítačové kurzy, na nichž si budete moci vše rovnou i sami vyzkoušet. Na začátku října se nejprve uskuteční on-line seminář, který vás seznámí s principem fungování DPH v IS Munis. Další on-line kurz se pak bude týkat Přípravy rozpočtu na rok 2023. Osobně můžete v říjnu zavítat do Prahy hned na tři PC kurzy s názvy Elektronická spisová služba Munis ERMS, Příprava pro spisovnu a Průvodce elektronickou skartací. Počet míst na nich je ale omezen, zaregistrujte se proto co nejdříve.

Spisové řády v roce 2022

Jedním z velmi důležitých interních předpisů, který popisuje vnitřní fungování úřadu, je spisový řád. Každý původce, městské a obecní úřady nevyjímaje, jej vydává na základě § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Městské a obecní úřady mají tuto povinnost navíc uloženou v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

VolbyVolební seznamy snadno a rychle

Chcete se dozvědět, jak sestavit volební seznamy snadno a rychle? Pak se přihlaste na on-line kurz s názvem Příprava volebních seznamů v modulu Seznam obyvatel a volby, který se uskuteční 6. září. Díky oddělení volební agendy od seznamu obyvatel jsou formuláře týkající se voleb přehledné a jednoduché. Na semináři se během 90 minut seznámíte s jejich podobou a správným nastavením voleb a dozvíte se, o jaké novinky byla volební agenda rozšířena v aktualizaci 3.38. Pamatováno bude samozřejmě i na ty z vás, u kterých se kromě voleb do zastupitelstev obcí konají v září i senátní volby.

RozpočetPříprava rozpočtu na nový rok

V modulu Rozpočet ISM si můžete sestavit návrh rozpočtu na příští rok s dostatečným předstihem, a proto pro vás v současné době připravujeme dva odborné on-line semináře věnující se právě tvorbě rozpočtu na rok 2023. Konat se budou v září a říjnu, a kromě informací o tom, jak správně postupovat při sestavení návrhu rozpočtu, je pro vás připravena i spousta dalších věcí, ať už se jedná o ukázku možností exportu a importu rozpočtu do Excelu nebo tisk různých variant rozpočtu. Předpokládaná délka těchto seminářů je 90 minut.

Facebook