Aktuality

Jdeme na to chytře s novými semináři uživatelů IS Munis

V listopadu odstartuje další kolo tradičních odborných seminářů uživatelů IS Munis, tentokrát s podtitulem „jdeme na to chytře“. K osmi městům, ve kterých se semináře uskutečnily na jaře, přibyde nově ještě Jindřichův Hradec.

Vývoj využití elektronických dokumentů a jejich kvalita

Elektronický podpis to začal, datové schránky akcelerovaly a teď sklízíme výsledky v elektronických skartačních řízení; takto by se dal zestručnit vývoj využití elektronických dokumentů ve veřejné správě. V rámci tohoto příspěvku se na uvedený vývoj podíváme trochu podrobněji a popíšeme si nejčastější problémy, které se aktuálně objevují při kontrole kvality elektronických dokumentů produkovaných orgány veřejné moci. Při provádění skartačního řízení totiž vždy vlastně zkoumáme kvalitu dokumentů, jaká byla před počátkem plynutí skartační lhůty, a nikoliv jaká je dnes, proto se v tomto případě bez pohledu do historie neobjedeme.

Monitor insolvencí nabízí nová propojení na další moduly

Informační systém Munis byl před časem rozšířen o modul Monitor insolvencí, který obcím umožňuje vyhledávat v insolvenčním rejstříku z ověřených zdrojů a hlídat insolvence pro zadané pohledávky včetně následných e-mailových notifikací. Jeho významným přínosem je také přímá vazba na další moduly IS Munis.

Červnové semináře uživatelů IS Munis se setkaly s pozitivním ohlasem

V průběhu června se napříč celou Českou republikou uskutečnilo celkem osm seminářů uživatelů IS Munis s podtitulem Jednodušší než se zdá. Na semináře zavítalo téměř 300 pracovníků obcí a měst, pro které byl připravený bohatý program zaměřený na práci s informačním systémem IS Munis a novinky v jeho modulech.

Aktualizace Munis 3.32 – QR kódy a další novinky

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 2. 7. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Sledování rozpočtu? Jednodušší než se zdá

Na obcích začíná být stále populárnější nový modul Sledování rozpočtu, který umožňuje efektivně sledovat rozpočet podle různých kritérií a oblastí tak, aby nedocházelo k překročení jeho čerpání. Všechny obce, které v červnu navštívily odborný seminář IS Munis s podtitulem „Jednodušší než se zdá“, si mohou nyní tento program pořídit s 30% slevou.

Na úřadech začíná být stále populárnější placení kartami

Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let a počet obcí, které tohoto propojení využívají, se neustále zvětšuje. Možnost zaplatit předepsaný poplatek v modulu Poplatky nebo nějakou jinou úhradu v Pokladně, zajišťuje program s názvem Platební karty.

Zákon o zpracování osobních údajů a spisová služba

Po více než ročním legislativním procesu vyšly dne 24. dubna 2019 ve sbírce zákonů adaptační zákony k GDPR, které definitivně ukončily platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kromě úpravy této oblasti zasáhly nové předpisy 39 zákonů, do nichž přidaly nejen ustanovení týkající se přímo zpracování osobních údajů, ale také další související (a někdy i nesouvisející) změny. Tento příspěvek pojednává nejen o zmíněných adaptačních zákonech, ale také o změnách, které byly spolu s tím provedeny v oblasti spisové služby.

Postřehy z letošního setkání uživatelů

Setkání uživatelů informačního systému Munis jsou na konferenci ISSS tradicí, která přináší nejen možnost dozvědět se o novinkách v tomto systému, ale také inspirovat se příklady dobré praxe. Po loňské renesanci zájmu o ochranu osobních údajů byla letošní skladba diskutovaných a prezentovaných témat pestřejší. Ale ani zmíněné osobní údaje nezůstaly stranou zájmu, a to zejména díky změnám v základních registrech. V rámci tohoto příspěvku představíme obsahy některých přednášek pro ty, kterým v nabitém programu letošního jara nezbyl čas, aby na konferenci ISSS 2019 vyrazili osobně.

IS Munis pro starosty

Využití různých specializovaných nadstavbových modulů vnitřních informačních systémů měst a obcí již není jen výsadou velkých měst, ale tyto nástroje jsou úspěšně využívány i na menších městech nebo obcích všech velikostí. Různé kontrolní a manažerské funkce systémů nabývají na důležitosti zejména se vzrůstajícím množstvím úkolů, které musí samospráva plnit. Pojďme si ukázat, jaké nástroje to mohou být a jak mohou nejen zvyšovat efektivitu výkonu funkce starosty, ale též pozitivně přispívat ke zvýšení transparentnosti měst a obcí.

Munis 3.31 – jaké novinky jsme připravili?

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 22. 1. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Vývoj elektronizace měst a obcí

Dnes si již nelze představit efektivní úřadování a zvládání velkého množství různorodých úkolů na městech a obcích bez využití informačních a komunikačních technologií. Společnost Triada je již více než čtvrt století stabilním partnerem měst a obcí, pro které vytváří a neustále rozvíjí svůj informační systém Munis, jež svými moduly pomáhá zvládat úkoly každodenní praxe. Pojďme si připomenout historické milníky rozvoje elektronizace veřejné správy, ukázat současné možnosti i nastínit výhled do budoucna.