Aktuality

Postřehy z letošního setkání uživatelů

Setkání uživatelů informačního systému Munis jsou na konferenci ISSS tradicí, která přináší nejen možnost dozvědět se o novinkách v tomto systému, ale také inspirovat se příklady dobré praxe. Po loňské renesanci zájmu o ochranu osobních údajů byla letošní skladba diskutovaných a prezentovaných témat pestřejší. Ale ani zmíněné osobní údaje nezůstaly stranou zájmu, a to zejména díky změnám v základních registrech. V rámci tohoto příspěvku představíme obsahy některých přednášek pro ty, kterým v nabitém programu letošního jara nezbyl čas, aby na konferenci ISSS 2019 vyrazili osobně.

IS Munis pro starosty

Využití různých specializovaných nadstavbových modulů vnitřních informačních systémů měst a obcí již není jen výsadou velkých měst, ale tyto nástroje jsou úspěšně využívány i na menších městech nebo obcích všech velikostí. Různé kontrolní a manažerské funkce systémů nabývají na důležitosti zejména se vzrůstajícím množstvím úkolů, které musí samospráva plnit. Pojďme si ukázat, jaké nástroje to mohou být a jak mohou nejen zvyšovat efektivitu výkonu funkce starosty, ale též pozitivně přispívat ke zvýšení transparentnosti měst a obcí.

Munis 3.31 – jaké novinky jsme připravili?

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 22. 1. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Vývoj elektronizace měst a obcí

Dnes si již nelze představit efektivní úřadování a zvládání velkého množství různorodých úkolů na městech a obcích bez využití informačních a komunikačních technologií. Společnost Triada je již více než čtvrt století stabilním partnerem měst a obcí, pro které vytváří a neustále rozvíjí svůj informační systém Munis, jež svými moduly pomáhá zvládat úkoly každodenní praxe. Pojďme si připomenout historické milníky rozvoje elektronizace veřejné správy, ukázat současné možnosti i nastínit výhled do budoucna.

Nařízení eIDAS se znovu připomíná

Rozsah oblastí, které upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES známé pod zkratkou eIDAS, je poměrně velký. V letošním roce se k tomuto nařízení vztahují hned dvě události svázané s českým prostředím. Chronologicky první je nabytí účinnosti zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a druhou je konec přechodného období podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Obě tyto události a jejich důsledky budou diskutovány v tomto příspěvku.

GDPR v praxi

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je od pátku 25. května plně účinné. Jak bývá často zdůrazňováno, je ochrana osobních údajů kontinuální proces založený na opakovaných analýzách rizik souvisejících se zpracování osobních údajů, aplikování opatření na jejich snížení a vyhodnocení těchto opatření. Dnem nabytí účinnosti daného předpisu tedy tento proces v žádném případě nekončí. Ale otevírá se tímto dnem možnost pro subjekty údajů dožadovat se svých práv, která jsou nově specifikována a kategorizována tímto nařízením. A právě oblasti výkonu práv subjektu údajů se bude věnovat tento příspěvek.