Aktuality

Fakturace a Bankovní služby v nové podobě

V rámci postupného přechodu modulů IS Munis na novější technologická řešení přišla nyní řada na moduly Fakturace a Bankovní služby. Tyto moduly zajišťují v IS Munis nejen evidenci přijatých a vydaných faktur a dalších dokladů obdobného charakteru, ale také přehled o závazcích a pohledávkách z těchto dokladů plynoucích, schvalování dokladů podle zákona o finanční kontrole a vazbu na bankovní software pro přenos příkazů k úhradě a stahování a párování výpisů z účtu.

VolbyJste připraveni na volby v září?

Příští týden ve čtvrtek se koná on-line kurz, který vám pomůže s volebními seznamy v modulu Seznam obyvatel a volby. Dozvíte se v něm, jak se již nyní můžete připravit na volby do zastupitelstev obcí, případně na volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat 23. a 24. září. Předpokládaná délka kurzu je 90 minut a jeho součástí bude podrobný popis přípravy a aktualizace konkrétního seznamu voličů či ukázka tisku volebních seznamů jak pro roznášku, tak pro volební komisi. Seznámíte se také s možnostmi úprav tiskových sestav. Pokud nestihnete tento kurz absolvovat v srpnu, můžete se přihlásit na jeho druhý termín, který se uskuteční 6. září.

Soft-PCNezapomeňte odevzdat včas data do ISP

Na vygenerování a odevzdání dat do Informačního systému o platech (ISP) už máte čas pouze do zítřka. K jejich vygenerování není potřeba používat žádný speciální program, export dat se totiž provádí přímo z modulu Mzdy. V něm navíc všechna data prochází kontrolou, pokud je v nich tedy obsažena nějaká chyba nebo neúplný údaj, program vás na to před exportem upozorní. Data je potřeba odevzdat souhrnně za měsíce leden až červen. Pokud potřebujete s podklady pro ISP pomoci, neváhejte se obrátit na svého odborného konzultanta nebo Helpdesk.

Aktualizace 3.38 přináší řadu novinek

V červenci míří ke všem uživatelům IS Munis tradiční pololetní aktualizace, tentokrát s označením 3.38. Kumulativně obsahuje nejenom vše, co bylo součástí hotfixů v první polovině roku, ale zároveň přináší i spoustu novinek v jednotlivých modulech informačního systému Munis. K prvnímu červenci navíc nabyla účinnosti řada změn právních předpisů, jež mají dopad na fungování mnoha agend. I ty jsou samozřejmě v aktualizaci 3.38 zohledněny.

Zájem o OSUM byl opět velký

Na Odborný seminář uživatelů IS Munis (OSUM) zavítalo v květnu a v červnu téměř 300 osob. Na celkem osmi místech celé České republiky se účastníci dozvěděli podrobné informace jak o aktuálních legislativních změnách, tak o připravovaných novinkách v IS Munis. Vzhledem k tomu, že zájem o semináře byl velký a někteří uživatelé se jich nemohli zúčastnit prezenčně, uskutečnil se nad původní plán na závěr ještě jeden on-line seminář. A jaká témata OSUM vzbudila největší pozornost?

MunisCloudNovinkou letošního roku je MunisCloud

Potřebujete pracovat s IS Munis z domova? Využíváte služeb externí účetní, která se připojuje na úřad vzdáleně? Řešíte zabezpečení uložených dat? Pak právě pro vás je určena nová služba s názvem MunisCloud, která umožňuje přístup k IS Munis odkudkoli. Můžete tak pracovat na úřadě, z domu nebo se v případě potřeby připojit s notebookem třeba i z dovolené. Služba MunisCloud je ideální pro malé úřady, školy i školky a má minimální nároky na hardware. Starat už se navíc nemusíte o pravidelné zálohování, vše totiž funguje zcela automaticky.

Správa základních registrůRozvoj základních registrů

Od 1. února 2022 je účinná významná změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, která mimo jiné mění přístup k čerpání dat, jež je nyní závislé jen na registrovaných agendách, a rozšiřuje sadu referenčních údajů. Tyto legislativní úpravy jsou doprovázeny řadou technických změn v informačním systému základních registrů a poskytovaných funkcích, o čemž vás nedávno informovala Správa základních registrů informačním dopisem rozeslaným na všechny obce. Informační systém Munis je na všechny tyto změny plně připraven.

ÚčetnictvíV červenci dojde ke změnám ve výkazu Fin 2-12 M

Ministerstvo financí připravilo s účinností od třetího čtvrtletí 2022 několik změn ve výkazu Fin 2-12 M. Již delší dobu jsou známé změny v části IX, kde se mění struktura a způsob vykazování. Tyto změny ale nemají přímý dopad na samotné účtování. S účinností od 1. července letošního roku navíc dochází prostřednictvím vyhlášky č. 160/2022 Sb. ke změně obsahu doposud nepoužívané části X. Nově bude využita pro vykazování příjmů a výdajů vázaných na tzv. mimořádné události.

VolbyVolby do zastupitelstev obcí a do Senátu

Volby do zastupitelstev obcí (a na některých místech České republiky i volby do Senátu Parlamentu ČR) se sice konají až v září, připravit se ale na ně můžete s předstihem už nyní. V červenci si proto zavčas nainstalujte pololetní aktualizaci 3.38, která rozšiřuje a upravuje další funkce pro volby. V modulu Seznam obyvatel a volby je potřeba zadat termín blížících se voleb, zaktualizovat volební okrsky a stálý seznam obyvatel nebo zpracovat notifikace ve volební agendě. V případě, že si se správným postupem nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.

MunisOdborný seminář uživatelů IS Munis také v online podobě

Odborný seminář uživatelů IS Munis, který se v současné době postupně koná napříč celou Českou republikou, bude mít 28. června tečku v podobě online semináře. Jeho program bude úplně stejný jako všechny uskutečněné prezenční semináře. Pokud se na online vysílání přihlásíte jako druhý a další účastník, budete mít nárok na speciální zvýhodněné vstupné. Akční cena pro vás bude platit i v případě, kdy už z vašeho úřadu absolvovala nějaká jiná osoba prezenční seminář. Rozhodně si OSUM nenechte ujít, ať můžete využívat IS Munis naplno a efektivně.

ERMS SpisovnaAtestace odložena, ale nezapomenuta

V loňském roce byla do zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zavedena povinnost atestace elektronických systémů spisových služeb. Zákon č. 89/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb., tyto povinnosti ale odložil a nastavil nový časový plán zavedení atestací do praxe.

IS Munis hledá inovativní cesty při rozvoji IT ve veřejné správě

V proskleném salonku společnosti Triada probíhaly během obou dnů konference ISSS 2022 prezentace určené primárně pro uživatele informačního systému Munis. Návštěvníci se mohli dozvědět o novinkách a aktualizacích, které se v systému za uplynulý rok odehrály, navíc jim lektoři a přednášející poskytli i praktické rady. Celkem měla společnost Triada na konferenci 10 přednášek.