Aktuality

IS Munis hledá inovativní cesty při rozvoji IT ve veřejné správě

V proskleném salonku společnosti Triada probíhaly během obou dnů konference ISSS 2022 prezentace určené primárně pro uživatele informačního systému Munis. Návštěvníci se mohli dozvědět o novinkách a aktualizacích, které se v systému za uplynulý rok odehrály, navíc jim lektoři a přednášející poskytli i praktické rady. Celkem měla společnost Triada na konferenci 10 přednášek.

SB 3.37.1 obsahuje novinky a užitečné vychytávky

S příchodem teplých jarních dní přichází také tradiční kvartální aktualizace informačního systému Munis v podobě servisního balíčku 3.37.1. Kromě všech novoročních hotfixů zaměřených na nové a aktualizované výkazy přináší tato aktualizace celou řadu novinek. Detailní přehled všech rozšíření a nových funkcí je součástí dílčích návodů k jednotlivým modulům. A na co nejzajímavějšího se můžete těšit?

MunisOdborný seminář uživatelů IS Munis navštíví devět měst

Odborný seminář uživatelů IS Munis (OSUM), který se bude konat v květnu a červnu napříč celou Českou republikou, přinese spoustu zajímavých témat. Účastníci se dozví, jak budou vypadat moduly Fakturace a Bankovní služby v novém „ASM“ kabátě a zjistí, jak poznat úředně ověřený elektronický podpis. Své místo bude mít v programu i spisová služba a stranou nezůstane ani modul Komunální odpad, který nabízí řadu užitečných vychytávek. Registrace do všech devíti měst, v nichž se OSUM uskuteční, je stále ještě možná.

MunisOdborný seminář IS Munis aneb naplno a efektivně

Na konci května odstartuje v Praze série Odborných seminářů IS Munis (OSUM), tentokrát s podtitulem naplno a efektivně. Semináře by se měly uskutečnit ve všech devíti tradičních městech, po Praze zamíří OSUM na začátku června do Svitav, následovat bude Plzeň, Ústí nad Labem a Hradec Králové a na své si do začátku letních prázdnin přijdou uživatelé IS Munis i v Přerově, Jindřichově Hradci, v Brně a Novém Městě na Moravě. Jedním z hlavních témat budou zbrusu nové moduly Fakturace a Bankovní služby, novinek a informací ale bude daleko víc. Těšit se můžete i na tradiční sladké překvapení.

Vlajka UkrajinyProminutí místních poplatků uprchlíkům z Ukrajiny

Do České republiky míří v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině stále větší počet uprchlíků. Jak informovalo Ministerstvo financí, obce mají možnost řešit jejich případnou poplatkovou povinnost, která jim vznikla na základě zákona o místních poplatcích a jimi vydaných obecně závazných vyhlášek, využitím institutu prominutí místního poplatku. Kromě bližšího objasnění této problematiky zveřejnilo Ministerstvo financí i vzor prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události.

Úřední deskaÚřední deska a otevřená data

Od 1. února 2022 mají státní orgány, krajské úřady a obce s rozšířenou působností ze zákona povinnost publikovat údaje z úřední desky ve formě otevřených dat. Uvedená povinnost byla části veřejné správy uložena novelou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Otevřená data (neboli opendata) jsou informace zveřejňované v otevřeném a strojově čitelném formátu, který je obecně určen pro další zpracování.

Konference ISSSNa ISSS se sejdeme i s uživateli IS Munis

Potřebujete pracovat s IS Munis z domova? Víte, jak správně zabezpečit svoje data? Sháníte pro svou školu spisovou službu? A čeká vás už brzy elektronická skartace? Pak je ten nejvyšší čas zaregistrovat se na konferenci ISSS, jejíž součástí bude i letos setkání uživatelů IS Munis s odbornými konzultanty společnosti Triada. Budete tak mít jedinečnou příležitost prodiskutovat s námi osobně všechna aktuální témata a zároveň navštívit celou řadu přednášek souvisejících s rozvojem IS Munis. Do konce března se navíc na ISSS můžete registrovat za speciální zvýhodněné vstupné.

Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby

Na změnu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby se čekalo téměř celý minulý rok a nakonec byla její novelizace zveřejněna ve Sbírce zákonů až 23. prosince 2021. Její účinnost přitom byla stanovena hned na 1. ledna 2022. V souvislostí s touto novelou proto vyvstala řada otázek týkajících spisové služby, ať už se to týká odpovídání pod novým číslem jednacím nebo toho, že by měly být všechny elektronické dokumenty vytvářeny povinně s textovou vrstvou.

Právo na osvědčení digitálního úkonu

Jedním z práv zavedených zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, je právo na osvědčení digitálního úkonu. Účinnost příslušného § 5, který toto právo zavádí, byla stanovena na 1. února 2022. Jaká jsou tedy zásadní pravidla tohoto práva?

Textová vrstva v elektronických dokumentech

Těsně před Vánoci, konkrétně 23. prosince 2021, vyšla ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Účinnost této změny byla stanovena na 1. ledna 2022, kromě povinnosti vytvářet dokumenty s textovou vrstvou a případně do nich přidávat XML data. Toto jediné ustanovení mělo nastavenou účinnost až od 1. února 2022, což již tedy také nastalo.

MunisSoučástí HF 3.37.0.2 je Výkaznictví 2022

Pokud byste si už rádi sestavili účetní výkazy za leden, nainstalujte si hotfix 3.37.0.2, který obsahuje modul Výkaznictví na rok 2022. V tomto programu je k dispozici tvorba všech základních výkazů, ať už se jedná o Fin 2-12M, Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát nebo Přílohu. Sestavit si dále můžete výkazy Informace o schválení ÚZ a Údaje o poskytnutých garancích či Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ostatní výkazy pro rok 2022 budou postupně následovat v dalších aktualizacích. Po instalaci HF 3.37.0.2 si už navíc budete moci v modulu Výkazy DPH sestavit daňové přiznání pro letošní rok.