Aktuality

Monitor insolvencí nabízí nová propojení na další moduly

Informační systém Munis byl před časem rozšířen o modul Monitor insolvencí, který obcím umožňuje vyhledávat v insolvenčním rejstříku z ověřených zdrojů a hlídat insolvence pro zadané pohledávky včetně následných e-mailových notifikací. Jeho významným přínosem je také přímá vazba na další moduly IS Munis.

Červnové semináře uživatelů IS Munis se setkaly s pozitivním ohlasem

V průběhu června se napříč celou Českou republikou uskutečnilo celkem osm seminářů uživatelů IS Munis s podtitulem Jednodušší než se zdá. Na semináře zavítalo téměř 300 pracovníků obcí a měst, pro které byl připravený bohatý program zaměřený na práci s informačním systémem IS Munis a novinky v jeho modulech.

Aktualizace Munis 3.32 – QR kódy a další novinky

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 2. 7. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Sledování rozpočtu? Jednodušší než se zdá

Na obcích začíná být stále populárnější nový modul Sledování rozpočtu, který umožňuje efektivně sledovat rozpočet podle různých kritérií a oblastí tak, aby nedocházelo k překročení jeho čerpání. Všechny obce, které v červnu navštívily odborný seminář IS Munis s podtitulem „Jednodušší než se zdá“, si mohou nyní tento program pořídit s 30% slevou.

Na úřadech začíná být stále populárnější placení kartami

Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let a počet obcí, které tohoto propojení využívají, se neustále zvětšuje. Možnost zaplatit předepsaný poplatek v modulu Poplatky nebo nějakou jinou úhradu v Pokladně, zajišťuje program s názvem Platební karty.

Zákon o zpracování osobních údajů a spisová služba

Po více než ročním legislativním procesu vyšly dne 24. dubna 2019 ve sbírce zákonů adaptační zákony k GDPR, které definitivně ukončily platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kromě úpravy této oblasti zasáhly nové předpisy 39 zákonů, do nichž přidaly nejen ustanovení týkající se přímo zpracování osobních údajů, ale také další související (a někdy i nesouvisející) změny. Tento příspěvek pojednává nejen o zmíněných adaptačních zákonech, ale také o změnách, které byly spolu s tím provedeny v oblasti spisové služby.

Postřehy z letošního setkání uživatelů

Setkání uživatelů informačního systému Munis jsou na konferenci ISSS tradicí, která přináší nejen možnost dozvědět se o novinkách v tomto systému, ale také inspirovat se příklady dobré praxe. Po loňské renesanci zájmu o ochranu osobních údajů byla letošní skladba diskutovaných a prezentovaných témat pestřejší. Ale ani zmíněné osobní údaje nezůstaly stranou zájmu, a to zejména díky změnám v základních registrech. V rámci tohoto příspěvku představíme obsahy některých přednášek pro ty, kterým v nabitém programu letošního jara nezbyl čas, aby na konferenci ISSS 2019 vyrazili osobně.

IS Munis pro starosty

Využití různých specializovaných nadstavbových modulů vnitřních informačních systémů měst a obcí již není jen výsadou velkých měst, ale tyto nástroje jsou úspěšně využívány i na menších městech nebo obcích všech velikostí. Různé kontrolní a manažerské funkce systémů nabývají na důležitosti zejména se vzrůstajícím množstvím úkolů, které musí samospráva plnit. Pojďme si ukázat, jaké nástroje to mohou být a jak mohou nejen zvyšovat efektivitu výkonu funkce starosty, ale též pozitivně přispívat ke zvýšení transparentnosti měst a obcí.

Munis 3.31 – jaké novinky jsme připravili?

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 22. 1. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Vývoj elektronizace měst a obcí

Dnes si již nelze představit efektivní úřadování a zvládání velkého množství různorodých úkolů na městech a obcích bez využití informačních a komunikačních technologií. Společnost Triada je již více než čtvrt století stabilním partnerem měst a obcí, pro které vytváří a neustále rozvíjí svůj informační systém Munis, jež svými moduly pomáhá zvládat úkoly každodenní praxe. Pojďme si připomenout historické milníky rozvoje elektronizace veřejné správy, ukázat současné možnosti i nastínit výhled do budoucna.

Nařízení eIDAS se znovu připomíná

Rozsah oblastí, které upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES známé pod zkratkou eIDAS, je poměrně velký. V letošním roce se k tomuto nařízení vztahují hned dvě události svázané s českým prostředím. Chronologicky první je nabytí účinnosti zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a druhou je konec přechodného období podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Obě tyto události a jejich důsledky budou diskutovány v tomto příspěvku.