Základní informace o IS Munis

Popis systému

Systém Munis vznikl na základě dlouholetých zkušeností vývojového týmu společnosti Triada s provozem informačních systémů na městských a obecních úřadech v celé ČR. Systém Munis nabízíme v několika variantách, které zohledňují specifika činnosti úřadů různých velikostí. Je navržen jako modulární, skládající se z navzájem spolupracujících a propojených agend. Uživatelé si mohou vybrat jednotlivé moduly podle rozsahu agend, které zpracovávají.

Modularita systému zároveň zjednodušuje jeho počáteční zavedení u nových zákazníků, protože umožňuje rychlé zprovoznění důležitých agend, které je následováno postupným rozjezdem doplňkových modulů. Díky tomu nedochází k přetížení pracovníků zaváděním rozsáhlého systému.

Všichni uživatelé systému Munis budou mít možnost v případě zájmu rozšířit základní nabízené moduly o další součásti systému Munis tak, aby výsledný informační systém co nejlépe odpovídal jejich potřebám.

Spolupráce s dalšími systémy

Informační systém Munis je možné pomocí dodávaného API propojit se systémy dalších dodavatelů (např. Vita, Asseco, SoftBit, Gepro, Gemos, …).

Spolupráce se službou iMunis SMiS

Je možné využít vazby služby iMunis SMiS na jakýkoliv modul informačního systému Munis obsahující vlastní adresář osob. iMunis SMiS je systém pro hromadné rozesílání SMS zpráv prostřednictvím sítě Internet.

Základní rysy systému Munis

 • Modularita a otevřenost.
 • Jednotné ovládání dle standardů Windows.
 • Pravidelné aktualizace – zapracování legislativních změn, moderních technologií a požadavků uživatelů.
 • Rozlišování uživatelů na základě uživatelských jmen a hesel, přidělování práv pro přístup k jednotlivým modulům, typům činností a dokumentům.
 • Celý IS je provozován na platformě Microsoft.
 • Český generátor tiskových sestav umožňující vytváření a úpravy tiskových sestav v uživatelsky jednoduchém prostředí, které svým ovládáním odpovídá standardům Windows.
 • Většinu dat je možné exportovat ve tvaru DBF, XLS/CSV, TXT, HTML nebo XML pro zpracování v dalších programech.
 • Veškeré tiskové výstupy lze jednoduše převádět do formátů PDF, PDF/A, RTF a WMF/EMF, které jsou dále nezávislé na vlastním systému Munis. Každou sestavu je také možné uložit jako skupinu HTML souborů (1 stránka sestavy = 1 soubor).
 • Možnost přímého odesílání SMS.
 • Dlouhodobý a stabilní vývoj.
 • Rozsáhlá uživatelská základna.
 • Technická podpora v celé ČR.

Licenční politika

Přístup k jednotlivým subsystémům Munis je licencován jako konkurenční. Za konkurenční přístup se považuje spuštění daného subsystému na počítači. Za konkurenční přístup se nepovažuje využívání dat z dalších agend. Systém umožňuje překročení zakoupeného počtu licencí. Veškeré informace o počtu připojených uživatelů jsou ukládány a umožňují zpětnou kontrolu používání systému v souladu s licenčními podmínkami.

Licenční kategorie

 • 1 licence
 • 3 licence
 • 5 licencí
 • neomezená licence