Péče o zákazníky

Samozřejmou součástí provozu informačního systému Munis je i poskytování kvalitní a profesionální technické podpory všem uživatelům. Uvědomujeme si, že moduly IS Munis jsou často nedílnou součástí práce úředníků a dalších zaměstnanců subjektů využívajících tento informační systém, a proto je třeba vždy adekvátním způsobem pomoci v případě nejasností nebo různých nestandardních situací, které může každodenní praxe přinést. Naše technická podpora je proto rozdělena do několika pilířů tak, abychom mohli efektivně reagovat na vznášené požadavky. Konkrétně jde o:

Servis v místě zákazníka

 • základní pilíř technické podpory poskytované uživatelům
 • založen na celorepublikové síti interních a externích konzultantů, kteří jsou pravidelně proškolováni, aby dokázali vždy postihnout celou šíři záběru IS Munis
 • každý zákazník má přiděleného svého osobního konzultanta – kontaktní osobu
 • konzultant je pro zákazníka partnerem, protože i v době elektronizace platí, že není nad osobní kontakt
 • pravidelná školení našich konzultantů jsou zaměřena nejen na technickou stránku IS Munis, ale také na odpovídající metodiky a příslušnou legislativu ČR
 • prováděné činnosti:
  • nastavení agend IS Munis dle přání zákazníka
  • školení uživatelů v používání jednotlivých modulů IS Munis
  • související metodická pomoc
  • aktualizace IS Munis
  • zálohování IS Munis
  • tvorba tiskových sestav dle přání zákazníka
  • konzultace hardwarových požadavků před nákupem nových PC nebo serveru
  • řešení technických komplikací a nestandardních situací

Pohotovostní servis v místě zákazníka

 • rozšíření základního pilíře technické podpory poskytované uživatelům
 • reakční doba do 24 hodin od nahlášení situace uživatelem
 • prováděné činnosti:
  • řešení technických komplikací a nestandardních situací

Technická podpora IS Munis poskytovaná prostřednictvím helpdesku nebo telefonu

 • zejména provozní pilíř technické podpory poskytované uživatelům
 • poskytována z centra technické podpory vybaveného prostředky pro simulaci různých technických prostředí
 • servis poskytován proškolenými pracovníky
 • v rámci zvýšení kvality poskytovaných služeb se většina pracovníků účastní také servisních návštěv u zákazníků
 • pravidelná školení našich pracovníků jsou zaměřena nejen na technickou stránku IS Munis, ale také na odpovídající metodiky a příslušnou legislativu ČR
 • garantovaná délka jednoho technického incidentu činí 10 minut
 • prováděné činnosti:
  • řešení technických problémů
  • pomoc v případě nejistoty s konkrétním krokem v daném modulu IS Munis
  • konzultace k provádění servisních úkonů popř. aktualizací IS Munis
  • konzultace technického nastavení IS Munis

Technická podpora IS Munis poskytovaná pomocí vzdáleného servisu

 • nejnovější z pilířů technické podpory poskytované uživatelům
 • rozšířené možnosti přístupu k situacím, které nelze efektivně vyřešit pomocí helpdesku nebo telefonické podpory
 • poskytována z technického centra hotline
 • spojení vždy iniciováno ze strany zákazníka
 • všechny operace jsou vždy prováděny pod dohledem uživatele
 • servis poskytován proškolenými pracovníky technické podpory
 • prováděné činnosti:
  • řešení technických problémů, které si vyžadují rychlý přímý zásah technika
  • pomoc v případě nejistoty s konkrétním krokem v daném modulu IS Munis
  • konzultace k provádění servisních úkonů popř. aktualizací IS Munis