Odborný seminář uživatelů IS Munis tentokrát i s on-line bonusem

Tento týden se v pražském hotelu Olšanka uskutečnil první podzimní Odborný seminář uživatelů IS Munis, na kterém zazněly všechny novinky a změny, které byste s ohledem na aktuálně platnou legislativu měli vzít v potaz a zapracovat je do svých úředních postupů a praxe. Seminář objede celkem devět měst v průběhu čtyř týdnů, během nichž se ještě může upřesnit řada legislativních procesů. Proto jsme se rozhodli všem účastníkům semináře přidat ještě bonus v podobě kratšího navazujícího on-line vysílání, které proběhne v polovině prosince. Na něm upřesníme a shrneme ty nejaktuálnější novinky, abyste byli plně a správně připraveni na začátek roku 2022.

K navazující on-line části se není nutné nijak přihlašovat, všem účastníkům prezenčního semináře k ní pošleme informace na začátku prosince.

Účast na prezenčních seminářích se na všech místech konání bude řídit aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s Covid-19.