Kotrmelce v pravidlech pro spisové služby

Na změnu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby se čekalo téměř celý minulý rok a nakonec byla její novelizace zveřejněna ve Sbírce zákonů až 23. prosince 2021. Její účinnost přitom byla stanovena hned na 1. ledna 2022. V souvislostí s touto novelou proto vyvstala řada otázek týkajících spisové služby, ať už se to týká odpovídání pod novým číslem jednacím nebo toho, že by měly být všechny elektronické dokumenty vytvářeny povinně s textovou vrstvou.