Připravte se na nový rok včas, s aktualizací 3.38.1

Od příštího týdne bude k dispozici tradiční kvartální aktualizace informačního systému Munis, která je stěžejní pro přípravu vašich modulů pro přechod na nový rok, tentokrát s označením 3.38.1. Její premisou je pololetní aktualizace, která již připravila vazbu IS Munis na základní registry tak, abyste s přelomem roku nepocítili žádné změny a výpadky připojení ze strany vašeho informačního systému. Instalaci nového servisního balíčku rozhodně neoddalujte, a pokud ještě náhodou nemáte nainstalovánu pololetní aktualizaci, stáhněte a instalujte rovnou obě dvě.

Kromě přípravy modulů, jako je Pokladna, Poplatky, Komunální odpad, spisová služba Munis ERMS, Evidence smluv či Majetek, na přechod na nový rok 2023, obsahuje aktualizace 3.38.1 celou řadu dalších zajímavých novinek.

V příštím roce by měly nastat některé změny v prováděcí vyhlášce popisující fungování datových schránek, které umožní posílání velkoobjemových datových zpráv. Aby to informační systém Munis bez problémů zvládnul, bude potřebovat naplno využít možností vašich počítačů, což dokáže, jen když bude jeho integrální aplikační server provozován v 64-bitové verzi.

Pokud tedy na vašem úřadě stále ještě používáte původní 32-bitovou verzi, uvidíte po instalaci aktualizace 3.38.1 varovné hlášení o stavu systému, které je uvedené na Obr. 1. Přechod na rozšířenou 64-bitovou verzi není nijak licenčně zpoplatněn, je ho pouze třeba technicky nastavit a spustit. Pokud si budete chtít tuto službu objednat, obraťte se na HelpDesk společnosti Triada nebo na svého servisního technika. Budete tak včas připraveni na další rozvoj e-Governmentu, který si naplánovalo Ministerstvo vnitra.

Obr. 1. Varování v Panelu Munis při používání 32-bitové verze aplikačního serveru
Obr. 1. Varování v Panelu Munis při používání 32-bitové verze aplikačního serveru

Další, už rozhodně ne technickou novinkou je významné rozšíření funkcí modulu Rozpočet pro tvorbu návrhů rozpočtu, tedy v rámci licence Rozpočet Plus. Některé novinky byly již součástí předchozích hotfixů, avšak zde jsou všechny zohledněny a doplněny tak, aby se vám s programem pohodlně pracovalo. Rozšířeny byly též funkce pro přípravu návrhů rozpočtového opatření a pro export do Excelu a import z Excelu (viz Obr. 2). Neméně příjemnou novinkou je pak rozšíření různých tiskových sestav.

Co se týká ekonomických modulů, za pozornost stojí i rozlišení mimořádných událostí také pomocí AU. Tento nově sledovaný ukazatel se nastavuje v aplikaci Nastavení ekonomiky, kde je mu možné přiřadit různé podmínky, podle nichž je pak vykazován v modulu Výkaznictví.

Obr. 2. Ukázka importu rozpočtového opatření z Excelu
Obr. 2. Ukázka importu rozpočtového opatření z Excelu

V elektronické spisové službě Munis ERMS, ale také v dalších „ASM“ modulech, jako jsou Evidence smluv, Seznam obyvatel a volby, Monitor insolvencí či Fakturace ASM a Bankovní služby ASM, byly rozšířeny texty, které lze použít pro zadání intervalů dat, o zkratky „1. pol RRRR“, resp. „2. pol RRRR“, a „1. Q RRRR“ až „4. Q RRRR“, kde RRRR je číslo roku.

V souvislosti se spisovou službou je dobré připomenout i stále se zvyšující tlak na přesnou evidenci spisů, který si vynutil také zavedení nové role dokumentu ve spisu „Záznam bez vlivu na skartační lhůtu“. Tuto roli lze využít, pokud vkládáte do spisu např. záznam o nahlížení nebo jiný obdobný dokument, který po opakovaném uzavření spisu nemá mít vliv na omezení, k jakému datu lze spis uzavřít. Fakticky to znamená, že se tím nemění běh skartační lhůty, pokud tato má svůj počátek v uzavření spisu.

Za zmínku určitě stojí také nové tiskové výstupy v modulu Seznam obyvatel a volby. V několika krocích procesu zpracování výdejů ze ZR je možné tisknou aktualizované údaje a kromě toho byl do tohoto modulu přidán i tiskový výstup nové statistiky pro průměrný věk obyvatel, který lze spočítat buď celkově, nebo s omezením na vybranou část obce.

Věříme, že nejenom tyto, ale i všechny další rozšířené funkce informačního systému Munis, které přináší podzimní aktualizace SB 3.38.1, přivítáte s radostí a pomohou vám lépe zvládat každodenní činnosti a v pohodě a bez problémů vstoupit do blížícího se nového roku 2023.