Pozvánka na Odborný seminář uživatelů IS Munis

Příprava Odborných seminářů uživatelů IS Munis (OSUM) s podtitulem „Ať máte náskok“ je v plném proudu, první z nich se totiž bude konat už 25. května v Praze. Odsud zamíří semináře do dalších sedmi měst napříč celou Českou republikou. Kromě aktuálních informací o informačním systému Munis nabídne OSUM blok věnovaný legislativě, kde se bude hovořit o povinnostech, které plynou z novely vyhlášky o spisové službě a z novely zákona o účetnictví. Registrace je stále ještě možná do všech měst.