Aktualizace 3.39.1 přináší spoustu změn a novinek

Na konci května vyšla souhrnná aktualizace IS Munis označená jako SB 3.39.1. Původně měla být zaměřená zejména na to, aby byl IS Munis plně připraven na příjem a odesílání velkoobjemových datových zpráv, které měly být v informačním systému datových schránek zavedeny k 1. červenci. Na ISSS v Hradci Králové ale bylo v polovině května Digitální a informační agenturou oznámeno, že avizovaný termín spuštění této nové funkcionality datových schránek se odkládá až na 1. ledna 2024. IS Munis je i přesto na změny připravený již nyní.

Kromě této technické přípravy, která je nastavením prodloužena až do konce letošního roku, obsahuje aktualizace SB 3.39.1 celou řadu zajímavých novinek v ekonomických i evidenčních modulech. Jejich přehled je jako vždy součástí standardní dokumentace jak k celému servisnímu balíčku, tak zvlášť k jednotlivým modulům.

Co se týká elektronické spisové služby Munis ERMS, došlo v ní k rozšíření informací o komponentách na detailu dokumentu (Obr. 1) a na detailu konceptu. Do ERMS byly přidány i jiné nové užitečné funkce a umožněna další automatizace procesů, tentokrát z oblasti ověřování elektronických podpisů a elektronických pečetí a vybalování kontejnerových datových formátů, pokud tyto formáty máte nastaveny jako přípustné pro podání.

Obr. 1. Ukázka nově zobrazovaných informací o komponentě na detailu dokumentu
Obr. 1. Ukázka nově zobrazovaných informací o komponentě na detailu dokumentu

Několik vylepšení bylo zařazeno také do Evidence smluv, zejména v rozšířených možnostech číslování a vyhledávání.

Mnohem více novinek se pak nachází v ekonomických modulech jako jsou Hřbitovy, Komunální odpad, Poplatky nebo Fakturace ASM.

V modulu Hřbitov máte díky SB 3.39.1 nově možnost rozšíření poplatku na dva vazebné poplatky – zvlášť za nájem hrobového místa a zvlášť za související služby, a díky tomu i možnost automatického rozděleného zaúčtování na různé rozpočtové položky. Toto rozdělení samozřejmě není povinné, ale je novou možností usnadňující případné odlišení v rozpočtu, pokud jej chcete aplikovat. Ve vazbě na modul Poplatky aktualizace obsahuje nejenom úpravy, ale i metodické návody, jak správně zohlednit nový pohled Ministerstva financí na DPH v oblasti nájmu hrobových míst.

Poplatcích dále najdete rozšíření výběrových podmínek při výběru předpisů, které vám usnadní případné postupné předepisování navýšení poplatků a následný proces vytváření výměrů na základě výběru předpisů.

V modulu Fakturace ASM byla rozšířena správa vzorů faktur a byly do něj přidány nové možnosti kopírování faktur. Obě tyto nové funkcionality mají za cíl zpříjemnit práci s programem a usnadnit tvorbu nových přijatých i vydaných faktur. Pro urychlení procesů týkajících se přijatých faktur byl dále upraven formulář pro tisk průvodky, na kterém si lze přednastavit výchozí tiskovou podobu průvodek. Faktura se z něj dá rovnou také schválit (viz Obr. 2). Kromě toho přibyla možnost dodatečného tisku průvodky dříve schválené nebo dokonce již zaplacené faktury, aby bylo možné průvodku v případě její ztráty doplnit. Tento tisk se navíc vždy vyvolá automaticky, pokud je z nějakého důvodu upravena předkontace faktury.

Obr. 2. Nové možnosti tisku průvodky
Obr. 2. Nové možnosti tisku průvodky

Doufáme, že nejen tyto, ale i všechny další nové funkce a možnosti IS Munis, které přináší jarní aktualizace 3.39.1, vám zpříjemní práci s tímto systémem. Většina nových funkcionalit je nastavena tak, aby se zaktivovala zcela automaticky. Jedná se například o automatické využití 64bitové verze klientských aplikací v případě spuštění na 64bitovém operačním systému (viz Obr. 3), což zrychluje práci díky lepšímu hospodaření s operační pamětí. Nicméně vybrané zásadní změny, jako zmíněné rozdělení poplatků v modulu Hřbitovy nebo nastavení automatických procesů ve spisové službě, vyžadují odpovídající úpravy v nastavení, které je určitě vhodné konzultovat při servisní návštěvě našich pracovníků.

Obr. 3. Nový indikátor v Panelu Munis
Obr. 3. Nový indikátor v Panelu Munis