Aktualizace 3.40 významně rozšiřuje funkce IS Munis

Vstup do druhé poloviny roku, který je shodný se začátkem velkých letních prázdnin, je již tradičně spojený s pololetní aktualizaci IS Munis – ta letošní má označení 3.40. Kromě toho, že rozšiřuje funkce modulů IS Munis, souhrnně doplňuje všechny případné chybějící aktualizační balíčky za uplynulé pololetí. I proto byste s její instalací neměli příliš otálet. Novinky, které aktualizace přináší, se navíc týkají všech modulů IS Munis.

V ekonomické části tak po instalaci aktualizace 3.40 například můžete začít (v modulu Rozpočet) s přípravou rozpočtu pro další rok. Co se týká evidenční části, zde dochází mj. rozšíření možností umístění vizualizace elektronického podpisu v elektronické spisové službě Munis ERMS na jinou než poslední stránku dokumentu. V tomto příspěvku se zmíníme jen o některých vybraných novinkách. Jejich celkový přehled najdete v souhrnném popisu k aktualizaci. V jednotlivých modulech jsou ale k dispozici i návody detailně popisující všechny nové funkce, abyste je mohli začít efektivně využívat.

Obr. 1. Nové zobrazení verze provozovaného serveru a klientských aplikací
Obr. 1. Nové zobrazení verze provozovaného serveru a klientských aplikací

V Panelu Munis, který je centrálním vstupem do IS Munis, se nově zobrazují informace o verzi provozovaného serveru a klientských aplikací. Z pohledu efektivního využívání hardwarových prostředků je dobré, aby obě čísla indikovala 64bitovou verzi. Je to také nezbytné pro budoucí příjem a odesílání velkoobjemových datových zpráv, na které je IS Munis připraven již nyní, byť se Digitální a informační agentura nakonec rozhodla předmětnou vyhlášku k datovým schránkám novelizovat až k 1. lednu 2024. Pokud se vám v Panelu Munis nezobrazuje „64/64“, kontaktujte svého konzulta nebo obchodního zástupce a domluvte si návštěvu pro analýzu přípravy na velkoobjemové datové zprávy, dokud je ještě časový prostor pro případné potřebné rozšíření či výměnu počítačů.

V ekonomických modulech je kromě již zmíněné možnosti přípravy rozpočtu na další období asi nejvýraznější rozvoj nových modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM. Jde o technologické nástupce původních aplikací, které přináší celou řadu vylepšení a zjednodušení procesů, a zároveň jsou připraveni na budoucí vyšší digitalizaci účetnictví, která se plánuje v rámci nového připravovaného zákona o účetnictví.

V modulech Fakturace ASM a Bankovní služby ASM lze po aktualizaci 3.40 automaticky rozpočítávat splátkové kalendáře, zjednodušeným způsobem vybírat z číselníku vzorových textů předmětu dodávky u vydaných faktur a jednodušším způsobem případně opakovaně tisknout vydané faktury. Rozšířeny byly také kontroly předkontací a přidáno automatické předvyplnění textu v šablonách předkontací. Užitečné může být také seskupování faktur do projektů, pro které je pak možné vytisknout přehledné vyúčtování.

Obr. 2. Automatické rozdělení do pravidelných splátek
Obr. 2. Automatické rozdělení do pravidelných splátek

V modulu Poplatky došlo v aktualizaci 3.40 k rozšíření variant naplnění pokynů k platbě v QR kódu, kde si lze nyní vybrat mezi zbývající částkou k úhradě nebo dlužnou částkou (po splatnosti). V Komunálním odpadu lze nově v přehledu poplatníků a plátců filtrovat zadané nádoby dle vybraného datumového intervalu.

Co se týká evidenčních modulů, ve vazbě na základní registry došlo k další aktualizaci volání základní registrů, jak bylo jejich správcem požadováno. Tato změna nemá žádný vliv na čerpané údaje, ale je dalším neméně důležitým důvodem, proč instalaci aktualizace 3.40 neodkládat. V Evidenci smluv nabízí kontextové menu položku pro informativní zobrazení barevné legendy.

Stěžejním prvkem důvěryhodnosti elektronického systému spisové služby je tvorba transakčních protokolů. Proto byly v pracovní ploše v aplikaci ERMS Podatelna rozšířeny informace a po instalaci aktualizace se zde nově zobrazuje nejen počet nepodepsaných svodek (který by měl být vždy co nejdříve 0), ale také případný problém s tvorbou svodek, který je třeba ihned řešit. Pokud je počet nepodepsaných svodek větší, indikace je barevně zvýrazněna.

Druhou zajímavou novinkou v elektronické spisové službě Munis ERMS je možnost úpravy data vyřízení přímo při uzavírání konceptu do dokumentu. Otevírá se tím zejména možnost dodatečně doplnit a vhodně datumově vyznačit poznamenání do spisu.

Obr. 3. Uzavření konceptu, který je poznamenáním do spisu
Obr. 3. Uzavření konceptu, který je poznamenáním do spisu

V souvislosti s přípravou na velkoobjemové datové zprávy byl v elektronické spisové službě Munsi ERMS již v předchozí aktualizaci upraven také proces stahování doručenek z ISDS. V aktualizaci 3.40 do něj ještě přibyla závěrečná rekapitulace a možnost případného opakovaného spuštění s jinými podmínkami.

Poslední novinkou, na kterou je dobré upozornit, je rozšíření datové základny pro doložky pro konverzi a převod datových formátů podle zákona č. 499/2004 Sb. V této souvislosti je součástí aktualizace nová sada vzorových ověřovacích doložek. Pokud chcete upravit nastavení tohoto procesu a využít nové doložky, objednejte si servisní návštěvu svého konzultanta nebo obchodního zástupce, který vám nejenom upraví nastavení modulů dle vašich potřeb, ale detailně vás také seznámí se všemi novinkami aktualizace 3.40 – aby se vám s IS Munis pracovalo co nejvíc pohodlně.