Jak si zjednodušit komunikaci s bankou

Pokud využíváte modul Bankovní služby, nebo již máte převedenou Fakturaci, a pracujete tak v Bankovních službách ASM, dobře víte, že to pro vás znamená výrazné zjednodušení práce. Čas totiž ušetříte nejenom při posílání příkazů k úhradě do banky, ale i při párování výpisů z účtu s různými transakcemi ve Fakturaci či v Poplatcích. Komunikace s bankou funguje rychle a spolehlivě a její nastavení není složité. Jestliže jste ji doposud nevyzkoušeli, právě teď na to máte ideální příležitost – zavedením nových modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM.

Modul Bankovní služby ASM má dvě základní funkce:

  • Export příkazů k úhradě do banky, což znamená, že nemusíte nic přepisovat a všechny potřebné informace snadno přenesete ze seznamu příkazů k úhradě do vašeho internetového bankovnictví. Modul obsahuje konektory na většinu bank působících na českém trhu. V případě, že by propojení na vaši banku dosud nebylo součástí běžné instalace, dá se snadno doplnit.
  • Import výpisů z účtu, který umožňuje následné párování transakcí zejména podle variabilního a specifického symbolu. Párování se provádí ve dvou režimech. Jednak vůči závazkům a pohledávkám vedeným ve Fakturaci ASM a dále vůči pohledávkám vedeným v modulu Poplatky. Rozdělení je provedené z čistě praktického hlediska, protože každou z těchto agend typicky spravují jiné odpovědné osoby a vyžaduje jiné znalosti pro případné dopárování transakcí, u nichž plátce neuvedl přesné údaje nebo změnil částku.
Ukázka exportu příkazů k úhradě do banky
Obr. 1. Ukázka exportu příkazů k úhradě do banky

Výhodou exportu příkazů je nižší chybovost, a hlavně zjednodušení celého procesu. Při jeho provádění se nemusíte bát, že něco přehlédnete, protože export lze vždy spojit i s tiskem příkazů pro kontrolu.

Výhodou importu a následného párování je zejména zrychlení zpracování výpisu. Párování probíhá v bezpečném a maximálně automatizovaném procesu. Různé varianty jsou přehledně zobrazeny na Obr. 2.

Upravená nabídka tlačítek v párování výpisů z účtu
Obr. 2. Upravená nabídka tlačítek v párování výpisů z účtu

Párování transakcí je založeno na vyhledávání závazků a pohledávek dle variabilního a specifického symbolu, přičemž program podporuje jak hromadné úhrady více závazků či pohledávek, tak částečné úhrady. Při plné shodě může být transakce spárována zcela automatizovaně a výsledek je zaznamenán do celkového protokolu. V případě rozdílné částky, nepřesností či pokud si to budete přát, se spárování transakce potvrzuje jednoduchým formulářem, jehož ukázka je na Obr. 3.

Rychlé označení spárování transakce
Obr. 3. Rychlé označení spárování transakce

Pokud se v rámci přechodu na novou Fakturaci ASM rozhodnete začít využívat i funkcí modulu Bankovní služby ASM, máte jedinečnou šanci získat tento modul za zvýhodněných podmínek. O podrobnostech akce se informujte u konzultantů IS Munis nebo našich obchodních zástupců.

Jestliže jste již využívali Bankovní služby ASM, ale pouze pro export příkazů, pak zvažte, zda by vám i párování výpisů nepřineslo vyšší komfort při zpracování úhrad závazků a pohledávek.