Připravte se včas na rok 2024 – s aktualizací 3.40.2

Během podzimních měsíců pro vás každoročně připravujeme aktualizaci zaměřenou zejména na přípravu modulů na přechod na nový rok. Stejně je tomu i letos, kdy má tato aktualizace označení 3.40.2. Jejím obsahem je celková příprava IS Munis na nový rok 2024 zahrnující mimo jiné změny v datových schránkách. Aktualizace kromě toho přináší i spoustu dalších zajímavých novinek, které vám zpříjemní a usnadní vaši každodenní práci.

Příprava na nový rok

Aktualizace 3.40.2 je nezbytná pro přípravu modulů IS Munis na rok 2024 – aby v nich bylo možné plynule pracovat i po změně letopočtu. Většinu modulů lze na přechod na nový rok připravit v dostatečném předstihu, což přináší významný klid do jinak typicky poměrně hektického novoročního období. Dopředu si tak můžete na nový rok nastavit spisovou službu Munis ERMS, jejímž základem je v letech odlišená nejenom evidence dokumentů, ale také typů spisů, témat či odkazů na samostatné evidence.

S předstihem můžete přípravu na nový rok provést také v dalších modulech. V Pokladně si můžete již nyní založit novou pokladní knihu. V Evidenci smluv lze odvodit typy smluv pro další období a stejně jednoduché je to i v případě Fakturace ASM. Pokud jste již přešli na tohoto technologického nástupce původní Fakturace, můžete se těšit nejen na možnost přípravy fakturačních knih v předstihu, ale také na bezproblémové souběžné zadávání dokladů z původního i nového roku.

Ukázka automatického určení fakturační knihy podle data došlo
Obr. 1. Ukázka automatického určení fakturační knihy podle data došlo

Změny v datových schránkách

Již delší dobu se připravuje v datových schránkách zvýšení horní hranice velikosti jedné datové zprávy. Na konci října byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novelizace vyhlášky č. 194/2009 Sb. s konečným termínovým nastavením zavedení tzv. velkoobjemových datových zpráv s limitem 100 MB. Vzhledem k tomu, že Digitální a informační agentura plánovala zvednout tuto hranici již v pololetí, je IS Munis připraven na tuto technologickou novinku už od letní aktualizace 3.40. Nicméně novelizace vyhlášky přináší i další změny, např. rozšíření datových formátů, které lze prostřednictvím datových schránek přenášet. Zohlednění všech těchto změn je součástí aktualizace 3.40.2.

Ukázka zobrazení informací o přijetí velkoobjemových datových zpráv
Obr. 2. Ukázka zobrazení informací o přijetí velkoobjemových datových zpráv

Další novinky v aktualizace

Asi nejvíce novinek v aktualizaci 3.40.2 se týká modulu Fakturace ASM. Rádi bychom zde upozornili zejména na rozšířenou podporu faktur v režimu PDP (přenesená daňová povinnost). Je-li přijatá faktura v režimu PDP, pak program automaticky vytváří dva příkazy k úhradě. Jeden na základ částky výstavci faktury a jeden na daň pro FÚ. Protože ale platba FÚ závisí na celkové bilanci daňového přiznání, tak typicky není odváděna v rámci každé jednotlivé faktury. Proto je nově možné pro druhý příkaz k úhradě nastavit chování, které znemožní zápis příkazu k úhradě, přičemž je navíc možné odpovídající řádky platebního kalendáře ihned formálně označit za zaplacené.

Větší podpora je připravena také pro vydané dobropisy a další doklady evidované ve specifických knihách, které jsou nástupci dalších příjmů a dalších plateb. Rozšířeny byly také možnosti vyhledávání faktur o další variantní podmínky.

Z novinek v dalších modulech stojí za pozornost vyzdvihnout například podporu doručování veřejnou vyhláškou v přímé vazbě ze spisové služby Munis ERMS do modulu Úřední deska, rozšíření zobrazených částek v Rozpočtu Plus, urychlení hromadných oprav dat splatnosti v Poplatcích, přenos kontaktního údaje datové schránky ze Seznamu obyvatel a volby do Komunálního odpadu anebo významné rozšíření vyhledávacích kritérií v modulu Evidence smluv. Všechny zmíněné novinky jsou detailně popsány v jednotlivých aktualizačních dokumentech dostupných přímo z modulů IS Munis. Kromě toho o vybraných novinkách bude řeč také na Odborných seminářích uživatelů IS Munis.