Bankovní služby ASM šetří čas a snižují riziko chyb

Už v původním modulu Fakturace využívala řada z vás vazbu na Bankovní služby, které umožňovaly pohodlně předávat do banky údaje pro příkazy k úhradě a z bankovního softwaru naopak zpětně načítat výpisy z účtu. Na tento modul teď navazují Bankovní služby ASM. Provázané jsou s více různými bankami a součástí tohoto nového programu je také přehledné a rychlé párování výpisů s fakturami.

Bankovní služby ASM

Těm z vás, kteří jste využívali vazbu předchozího modulu Fakturace na modul Bankovní služby, ať již jen pro přenos dat pro příkazy k úhradě, nebo i pro stahování výpisů z účtu, asi není potřeba vypočítávat všechny výhody, které tato vazba přináší. Stačí jen potvrdit, že vše funguje dále. Nové Bankovní služby ASM mají navíc možnost vazby na větší spektrum bank.

Export do výměnného formátu pro bankovní SW se provádí ve stejném formuláři jako tisk, přičemž program má automatické možnosti spojení obou funkcí, pokud si chcete, pro kontrolu, příkazy k úhradě také vytisknout.

Obr. 1. Ukázka exportu příkazů k úhradě spojené s kontrolním tiskem
Obr. 1. Ukázka exportu příkazů k úhradě spojené s kontrolním tiskem

Stahování výpisů z účtu je zjednodušeno tak, že program sám sleduje, co nového se objevilo v exportním adresáři, a načtení výpisů tak stačí jen potvrdit. Načtené výpisy pak lze párovat, a to hned na dvou místech:

  • V modulu Poplatky vůči poplatkům.
  • Přímo v Bankovních službách ASM vůči fakturám a dalším dokladům vedeným v modulu Fakturace ASM.
Obr. 2. Ukázka párovacího procesu, všechna data jsou pouze ilustrativní
Obr. 2. Ukázka párovacího procesu, všechna data jsou pouze ilustrativní

Párování umožňuje rychlé vyhledávání dokladů a vyznačování jejich úhrady na základě transakcí, které jsou součástí příslušného výpisu z účtu. Kromě již stávajících možností připravujeme další rozšíření tohoto procesu tak, aby mohl být využit přímo ze zaúčtování dokladu v modulu Účetnictví, čímž se celý proces dále zjednoduší.

Pokud se chcete k modulu Bankovní služby ASM dozvědět víc, doporučujeme přihlásit se na odborný on-line seminář pro uživatele IS Munis s názvem „Možnosti Fakturace Plus a Bankovních služeb ASM“, který se koná 23. dubna od 13 hodin. Na tomto semináři se seznámíte nejen s možnostmi využití Bankovních služeb ASM, ale také s hromadnými procesy ve Fakturaci ASM a rozšiřujícími funkcemi, které přináší modul Fakturace Plus.