Nepromeškejte termín přípravy volebních seznamů

Přípravu volebních seznamů pro volby do Evropského parlamentu byste neměli odkládat, první fáze jejich přípravy totiž končí už 28. dubna. Přesně do tohoto data musíte v modulu Seznam obyvatel a volby založit volby a sestavit prvotní volební seznam. Nutné je to z toho důvodu, že základní registry obsahují pouze aktuální údaje a nikdy neposkytují informace zpětně.

Pokud tedy nebudou data ze základních registrů načtena do 28. dubna, nelze již žádným způsobem dodržet předepsaný postup přípravy volebního seznamu. Se založením voleb vám rádi pomohou naši konzultanti. V případě dotazů se můžete obrátit i na náš Helpdesk.

Založení voleb a první příprava seznamu v modulu Seznam obyvatel a volby není nic těžkého. Před založením voleb prosím jen zkontrolujte:

  • že máte verzi IS Munis alespoň 3.41.0.4,
  • že jste provedli aktualizaci volební okrsků
  • a že jste zpracovali notifikace v seznamu obyvatel i ve stálém seznamu voličů.
Obr. 1. Založení voleb pro volby do Evropského parlamentu
Obr. 1. Založení voleb pro volby do Evropského parlamentu

Následně použijte položku Aktuální volby z nabídky a v ní tlačítkem „Plus“ založte volby do Evropského parlamentu podle vzoru na Obr. 1. Po založení voleb pokračujte vytvořením volebního seznamu.