Nová pracovní plocha v Pokladně a možnost přípravy rozpočtu

Se začátkem druhého pololetí roku 2024 přichází nejen prázdninové měsíce a doba letních dovolených, ale také pololetní aktualizace IS Munis. Tentokrát nese označení 3.42 a obsahuje pestrou směs novinek z různých modulů tohoto informačního systému. Všechny jsou sice pečlivě zdokumentovány, ať už v souhrnném „Čtěte“ k aktualizaci, nebo v samostatných přehledech novinek, které jsou součástí každého modulu – některé z nich si ale zaslouží zdůraznit i zvlášť. Jaké zajímavé novinky aktualizace 3.42 vám tedy nejvíc usnadní práci?

Nejpozději během letošního roku by všichni uživatelé původních modulů Fakturace a Bankovní služby měli přejít na jejich technologické nástupce v podobě modulů Fakturace ASM a Bankovní služby ASM. Pokud jste tak ještě neučinili, budou vás po provedení aktualizace na potřebu přechodu upozorňovat pravidelná hlášení při startu původní Fakturace.

Asi nejvýraznější novinkou v nové Fakturaci ASM, kterou obsahuje aktualizace 3.42, je rozšíření možností přednastavitelných textů do předkontace. Celková nabídka je již dvakrát obsáhlejší než v původním modulu. Nově je navíc možné upravit si libovolně také použité zkratky před číslem faktury anebo evidenční číslo ve fakturační knize tak, aby byl lépe využitý prostor na dokladu a zároveň se nesnížila vypovídací hodnota o typu čísla. Celkový přehled možností, včetně odkazu na nastavení, kde lze zmíněné texty upravit, je vidět na Obr. 1.

Možnosti nastavení textů u předkontací ve Fakturaci ASM
Obr. 1. Možnosti nastavení textů u předkontací ve Fakturaci ASM

I další ekonomické moduly informačního systému Munis obsahují novinky, které stojí za povšimnutí. Zejména v modulu Účetnictví došlo k rozšíření Pomocníka pro zaúčtování, který nově usnadňuje zaúčtování souhrnných plateb za operace provedené platebními kartami.

Pokud máte k dispozici seznam transakcí od poskytovatele terminálu platebních karet, který je na výpise standardně zaúčtován jednou částkou, stačí přenášet předkontace dokladů z karetní pokladny dle tohoto rozpisu jediným kliknutím. Program vám průběžně aktualizuje součet částek zpracovaných dokladů a ukazuje rozdíl zbývající oproti částce na výpisu (viz ukázka na Obr. 2). Jde o další vylepšení tohoto efektivního Pomocníka pro zaúčtování.

Pomocník pro zaúčtování: Podpora karetních transakcí
Obr. 2. Pomocník pro zaúčtování: Podpora karetních transakcí

V modulu Rozpočet byla otevřena příprava na rok 2025, abyste mohli zavčas začít připravovat různé návrhy rozpočtu na další období.

Další významnou novinkou je pracovní plocha v modulu Pokladna. Tato pracovní plocha umožňuje (viz Obr. 3):

  • Zrychlení přepínání mezi pokladnami pro platební karty a hotovostní operace
  • Přímé vyvolání platby závazku a pohledávky z Fakturace ASM
  • Přímé vyvolání vyhledání splátek předpisů z modulu Poplatky a následné hotovostní úhrady
  • Rychlé pořizování příjmových a výdajových pokladních dokladů s použitím vzorů
Ukázka pracovní plochy v modulu Pokladna 2024
Obr. 3. Ukázka pracovní plochy v modulu Pokladna 2024

V elektronické spisové službě Munis ERMS došlo zejména k rozšíření vazby na Úřední desku. Tato vazba již nyní plně podporuje a nově ještě více usnadňuje všechny tři možné případy užití:

  • Vyvěšení dokumentu přijatého od jiného orgánu veřejné moci, který vás žádá o vyvěšení na vaší úřední desce
  • Vyvěšení vlastního dokumentu, který byl primárně připraven ve spisové službě
  • Doručení veřejnou vyhláškou, přičemž připomínáme, že program sám generuje tuto vyhlášku z připraveného vzoru

Věříme, že všechny novinky pololetní aktualizace 3.42 vám zpříjemní práci s jednotlivými moduly informačního systému Munis a umožní vám lépe a pohodlněji zvládat vaše každodenní úkoly.