Na úřadech začíná být stále populárnější placení kartami

Víte, že na úřadech využívajících IS Munis, mohou občané platit poplatky platebními kartami? Informační systém Munis se dá s platebním terminálem propojit již mnoho let a počet obcí, které tohoto propojení využívají, se neustále zvětšuje. Možnost zaplatit předepsaný poplatek v modulu Poplatky nebo nějakou jinou úhradu v Pokladně, zajišťuje program s názvem Platební karty.

Aktuálně je možné propojit IS Munis s platebními terminály České spořitelny a Komerční banky. Komerční banka nyní navíc nabízí bezplatné zapůjčení terminálu na zkušební období tří měsíců (obce hradí pouze aktivační poplatek).

Před zprovozněním propojení mezi terminálem banky a IS Munis je nutné získat od banky (resp. od pobočky její servisní organizace) terminál s vhodným nastavením pro obecní a městské úřady. K vlastnímu zprovoznění pak (kromě zajištění licence modulu Platební karty) stačí znát jen propojovací parametry pro terminál (IP adresu, číslo obchodníka) a připojit terminál do PC sítě úřadu (protokol TCP/IP).

Jakmile jsou všechny tyto úkony provedeny, je potřeba zadat uvedené parametry pro terminál v IS Munis na stanici, kde budou platby probíhat. Dále je třeba založit speciální pokladnu vyhrazenou pro platby prostřednictvím tohoto terminálu.

V praxi funguje placení velmi jednoduše. Úhrada se provádí v uvedené speciální pokladně buď v modulu Pokladna nebo Poplatky. Postup je prakticky shodný jako při pořizování běžného příjmového dokladu, navíc probíhá pouze vlastní autorizace platby na terminálu (což je při použití bezkontaktní karty otázka jednotek vteřin).

Placení kartami již dnes patří k běžnému standardu téměř všude, proto tuto možnost nabízí občanům i stále větší množství obcí. Pokud byste chtěli zprovoznit modul Platební karty také na Vašem úřadě, neváhejte kontaktovat svého konzultanta nebo hotline společnosti Triada (tel. 284 001 284).