Aktualizace Munis 3.32 – QR kódy a další novinky

Přehled veškerých novinek a změn naleznete spolu s aktualizací na DVD, které začneme rozesílat od 2. 7. 2019. Pokud budete potřebovat pomoci s instalací této aktualizace, neváhejte se obrátit na naše konzultanty. Rádi Vám s instalací pomohou.

Tisk QR platebních kódů na doklady z Fakturace a Poplatků

QR platba

Platební QR kódy usnadňují vyplňování platebního příkazu přes mobilní bankovnictví. Už není potřeba celý platební příkaz vyplňovat ručně, ale stačí na chytrém telefonu vyfotit platební QR kód a platební příkaz se sám předvyplní. Tyto platební kódy umožňuje načítat většina bank ve svých mobilních bankovnictvích.

Do IS Munis jsme přidali generování a tisk platebních QR kódů od verze 3.32. V modulu Fakturace lze přidat platební QR kód na vydané faktury, v modulu Poplatky lze tisknout na složenky, výměry a další výstupy.

Vašim občanům a dalším subjektům můžete díky této novince velmi usnadnit platby místních poplatků či dalších služeb.

Sledování rozpočtu – nové funkce

Sledování rozpočtu
Sledování rozpočtu

Náš nový modul Sledování rozpočtu se těší čím dál větší uživatelské oblibě, a právě na základě zpětné vazby od uživatelů jsme doplnili nové možnosti tisku na formuláři Kontrola plnění/čerpání. Tisk naleznete také na předkontačním formuláři v rychlé kontrole rozpočtu. Nově lze také kontrolovat plnění/čerpání rozpočtu při pořizování nového dokladu v modulu Účetnictví.

Sledování rozpočtu umožňuje efektivní sledování rozpočtu podle různých kritérií a oblastí zodpovědnosti tak, aby nedocházelo k překročení čerpání. Kromě toho nabízí souhrnný pohled na rozpočet celkový, schválený a upravený včetně jeho plnění, s možností zobrazení účetních dokladů pro jednoduchou kontrolu.

Majetek ISM – inventarizační štítky s čárovým kódem

Modul Majetek jsme rozšířili o kompletní podporu inventarizace pomocí čárových kódů na inventárních štítcích, díky čemuž se celý proces inventarizace stává mnohem rychlejší a efektivnější.

Od verze 3.32 jsme přidali dvě nové tiskové sestavy pro tisk inventarizačních štítků – tj. 3×6 (63,5×33,9 mm) a 4×12 (45,7×21,2 mm).

V tuto chvíli dokončujeme aplikaci pro čtečku čárových kódů, přes kterou půjde provádět efektivně fyzická inventura majetku.

El. spisová služba Munis ERMS

Mezi nejvýraznější novinky v elektronické spisové službě Munis ERMS patří rozšíření práce s koncepty zahrnující nové možnosti polí pro vzory, přehlednější tvorbu konceptů ze šablony a více možností práce s verzemi konceptů. Potěšit Vás může nová funkce opravy adresy ve formuláři pro tvorbu zásilek, statistika využití věcných skupin v aplikaci ERMS Vedoucí a několik nových a upravených tiskových sestav. Významně byl upraven proces skartačního řízení v návaznosti na zkušenosti s dokončenými elektronickými skartačními řízeními, což se odrazilo také v přípravě dokumentů a spisů pro spisovnu, kde přibyly nové kontroly a nové nápravné funkce.

Fakturace – šablony dokladů pro všechny typy dokladů

Šablony nově vytvářených dokladů velmi zjednodušují práci, proto jsme je rozšířili na všechny typy dokladů.

Poplatky – zjednodušení výpočtu opravných položek

Na formuláři Seznam předpisů jsme zjednodušili nastavení pro provedení výpočtu a tisku bilance opravných položek u předpisů.

Metodické návody pro nové moduly

V této verzi IS Munis přinášíme zpracované metodické návody pro další moduly – tj. nově jsou dostupné pro Poplatky, Komunální odpad a Legalizace a vidimace. Také jsme rozšířili metodické návody pro Mzdy SQL – nově je zpracovaný postup např. pro zadání exekuce, zadání více pracovních poměrů včetně jejich klonování.

Celkově aktualizace 3.32 přináší téměř 20 nových metodických návodů, které jsou dostupné přes menu Nápověda/Manuály či přes Panel Munis.

Další novinky v modulech

V modulu Komunální odpad je nově k dispozici údaj o ukončení přihlášení v daném období, v přehledu plátců lze nově vyhledávat i podle oddělení.

Optimalizovali jsme vazbu Monitoru insolvencí na moduly Fakturace a Poplatky, která je nyní mnohem rychlejší. Dále jsme v modulu Monitor insolvencí graficky zpřehlednili hlídané subjekty a aplikování kontrol pro vyhledávání.

Další drobná vylepšení naleznete v modulech Pokladna, Evidence smluv, Evidence obyvatel, Matrika a GDPR asistent.