Červnové semináře uživatelů IS Munis se setkaly s pozitivním ohlasem

V průběhu června se napříč celou Českou republikou uskutečnilo celkem osm seminářů uživatelů IS Munis s podtitulem Jednodušší než se zdá. Na semináře zavítalo téměř 300 pracovníků obcí a měst, pro které byl připravený bohatý program zaměřený na práci s informačním systémem IS Munis a novinky v jeho modulech.

K tradičním lokalitám seminářů (Praha, Brno, Hradec Králové, Svitavy, Přerov, Nové Město na Moravě) letos nově přibyla města Ústí nad Labem a Plzeň. Všichni účastníci semináře měli po jeho skončení možnost zhodnotit, jak se jim líbil program a pojetí semináře, a jaká témata by uvítali na příštích seminářích. Odezva byla velmi pozitivní a ve vyplněných dotaznících se objevila spousta užitečných podnětů do budoucna.

Pokračovat budou semináře uživatelů IS Munis opět na podzim, a to na na konci listopadu a v první polovině prosince. Kromě měst, ve kterých se uskutečnily v červnu, by se měl seminář konat také v Jindřichově Hradci.

Semináře uživatelů IS Munis letos doprovázelo nové logo, které obsahuje hlavní myšlenku seminářů – odborně a srozumitelně sdělit zákazníkům společnosti Triada všechny novinky, aby nemuseli složitě přemýšlet nad jejich významem. Jako bonus je pro všechny účastníky vždy připraveno malé překvapení na závěr.

Prostřednictvím seminářů uživatelů IS Munis se společnost Triada (včetně všech svých odborných konzultantů) snaží být zákazníkům co nejblíž, udržovat s nimi osobní kontakt a jednou za půl roku si společně říct, jak pokračovat v práci dál. Tak, aby nakonec práce s IS Munis byla „Jednodušší než se zdá!“.