Monitor insolvencí nabízí nová propojení na další moduly

Informační systém Munis byl před časem rozšířen o modul Monitor insolvencí, který obcím umožňuje vyhledávat v insolvenčním rejstříku z ověřených zdrojů a hlídat insolvence pro zadané pohledávky včetně následných e-mailových notifikací. Jeho významným přínosem je také přímá vazba na další moduly IS Munis.

Integrace s moduly Poplatky a Fakturace

Ukázka přenosu dlužníků
Ukázka přenosu dlužníků

Aktuálně byla vazba Monitoru insolvencí rozšířena o modul Poplatky. Nově lze tedy z Poplatků i Fakturace dávkově přenášet pohledávky do Monitoru insolvencí, který pak hlídá všechny dlužníky, zda nejsou registrování v insolvenčním rejstříku a odesílá pravidelně změny e-mailem.

Na obrázku je ukázka přenosu dlužníků z obou modulů při nastaveném automatickém zpracování dávek na dvě.