Záznam webináře „Mzdy SQL – rozúčtování“

Záznam webináře z 2. 4. 2020.