Nová služba pro zákazníky: Aktualizace spisových řádů

Stále častěji se na nás obracíte s žádostí, zda bychom Vám pomohli s aktualizací spisového řádu, když jsme zároveň dodavatelem elektronické spisové služby Munis, problematiku spisové služby školíme a radíme Vám, co všechno by měl spisový řád obsahovat.

Často se také odkazujete na vydanou metodiku Ministerstva vnitra ČR ke GDPR v oblasti spisových služeb, ve které kromě jiného doporučují provést revizi a aktualizaci spisového řádu.

My jsme tuto Vaši poptávku vzali zcela vážně a již podnikáme kroky k tomu, abychom mohli poskytovat aktualizaci spisového řádu jako službu, jak nás o to žádáte. Již v tuto chvíli probíhá pilotní projekt revize spisového řádu u vybraných zákazníků.

Předpokládáme, že na přelomu března a dubna 2018 Vám tuto novou službu představíme včetně cenových podmínek.

Pokud již nyní víte, že byste o tuto službu měli zájem, napište nám na info@triada.cz. Až budeme mít vše připravené, budeme Vás neprodleně informovat.